Rabasaare linnavõitluslinnak suletakse ehitustöödeks

Tapa vallas Lehtse külas asuv Rabasaare linnavõitluslinnak suletakse ehitustöödeks alates 9. maist 2022 kuni 2023. aasta märtsini. Sel ajal on ehitusobjektil viibimine ilma loata keelatud.

Koos kõikide uute ehitistega ja olemasolevate teede rekonstrueerimisega muutub küla tervikuna paljude väljaõppevõimalustega linnavõitluslinnaku kompleksiks. Rabasaare linnavõitluslinnakusse ehitatakse kaitseväele seitse erineva kõrgusega ehitist ning sillaga ühendustee keskpolügooni ja Rabasaare küla vahele. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolevaid teid.

Linnak saab olema linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis koosneb vajalike väljaõppe elementidega (aknad, uksed, trepid jne) ehitistest. Alale on lähenemiseks tagatud ligipääs eri nurkadest ja külgedest ning linnaku hoonestus on kavandatud võimalikult mitmekesine (madal- ja kõrghoonestusala, tööstusala). Linnavõitluslinnakule iseloomulikuks osaks on lisaks hoonetele ka tihe tänavavõrk, mis võimaldab linnakus läbi viia võimalikult erinevaid väljaõppeharjutusi.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis ehituslepingu Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ja ehitustöödeks selle aasta veebruaris aktsiaseltsiga YIT Eesti.

Rabasaare linnavõitluslinnakust varasemalt: https://www.kaitseinvesteeringud.ee/endisesse-turbatoostuse-kulla-ehitatakse-kaitsevae-linnavoitluse-linnak/ 

Lisainfo: [email protected]; 5194 4813

2022-05-05T11:24:44+00:00