Renoveeritud ajaloolised hooned2018-12-20T16:49:32+00:00

Renoveeritud ajaloolised hooned

Lisaks uutele rajatistele on renoveeritud ka rida muinsuskaitsealuseid ja ajaloolisi hooneid: praeguse Kuperjanovi pataljoni ajaloolised kasarmud, Mereväebaasi ajalooline miiniladu, kus praegu paikneb kasarmu, ja endine torpeedokoda, kuhu rajati söökla, Kaitseväe Peastaabi hoone, Eesti sõjamuuseumi kindral Laidoneri muuseumi hoone (Viimsi mõisahoone), Seli tervisekeskuse hooned Seli mõisa kompleksis.

Viimase kaheksa aasta jooksul on Kaitseministeerium renoveerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid ca 38 miljoni euro eest.