14.01.2024

Uudised, Turu-uuringud, Rahvusvaheline koostöö, Side ja radarid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Moldova Kaitseministeeriumi infotehnoloogilised seadmed ja lahendused“

Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele § 10.
Turu-uuringu läbiviimise tulemusena saab Riigi Kaitseinvesteeringute keskus määratleda sobivaima hankemenetluse liigi, kirjeldada konkurentsi tagavad tehnilised nõuded ostetavale kaubale/teenusele, fikseerida pakkujate kvalifitseerimistingimused ning ka võimalikud pakkumuste hindamiskriteeriumid.

Detailsem kutse

Müüja on kohustatud järgima Euroopa rahu tagamisrahastu nõudeid Euroopa Liidu ühises sõjaliste kaupade nimekirjas (Lisa 2) loetletud sõjavarustuse kõlblikkuse ja päritolu kohta kui kaupu ja/või teenuseid tarnitakse Moldova Vabariigile.

Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma tagasiside vastavalt Lisa 1 etteantud vormile (.xlsx formaadis).

Tagasiside palun esitada elektrooniliselt aadressile [email protected] hiljemalt 25.01.2024.
Täpsem hankestrateegia selgub peale läbi viidud turu-uuringute tulemusi.

Krismar Rosin