Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) direktor Kusti Salm ja Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi allkirjastasid lepingu, mille alusel toetab RKIK Soodla harjutusvälja põhjapoolt ümbritseva Kursi-Härmakosu tee kruuskattega lõigu tolmuvabaks muutmist 50% ulatuses. Nimetatud teele on viimastel aastatel langenud aina suurem Kaitseväe sõidukite koormus ja riik tunneb end siinkohal vastutavana, et teede olukord, mida kasutavad ka kohalikud elanikud, ei muutuks halvemaks.

Rekonstrueerimise käigus puhastatakse kraavid, tehakse olemasoleva teekatte parandusi ja pinnatakse tee graniitkillustikuga. Töö valmides toimib nii teelt kui kraavidest sade- ja pinnavee äravool ning järgnevate aastate teekatte hoolduskulud saavad olema senisest väiksemad. Kõige olulisem muudatus on loomulikult see, et enam ei kaasne liiklejatele ja teeäärsetele majapidamistele tolmust tingitud ebamugavusi. Tee konstruktisooni ehituse käigus märkimisväärselt ei muudeta, seega tuleb silmas pidada, et kevadel või muul vesisel ajal, ei ole mõeldud antud tee kasutamiseks raskematele sõidukitele, sh kaitseväe rasketehnikale ning sel ajal tuleb kasutada muid võimalusi.

Järgmised suuremad Soodla harjutusväljaga seotud tegevused saavad selguse riigi eriplaneeringu ja ehitusliku projekteerimise protsesside käigus.

2019-12-11T14:06:24+00:00