Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Sihtmärkide ostmine (viitenumber 223895)“ eesmärgiga sõlmida raamlepingud järgnevaks 48 kuuks.

Hanke esemeks on lainepapist, puidust ja metallist sihtmärgid. Hange on jaotatud osadeks materjalide kaupa ning pakkumuse võib esitada kas ühele, mitmele või kõigile hanke osadele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 20.07.2020 kell 14:00.

Hanke info on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1996892/general-info

2020-07-06T19:54:47+00:00