Oleme ettevalmistamas riigihanget „Kaitseministeeriumi valitsemisala sideteenuse tellimine (k.a sateliitside) ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema kirjalikul teabepäeval.

Teabepäeva eesmärk on tutvustada teile kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kommenteerida kirjalikult etteantud aja jooksul.

Kavandatav hange on jaotatud üheteistkümneks osaks:

 • OSA 1 – Mobiil ja telefoniside
 • OSA 2 – Multi SMS teenus
 • OSA 3 – Mobiilne andmeside (st mitte mobiiltelefonis)
 • OSA 4- Telefoni jaamade sidumine
 • OSA 5 – IP transiiditeenus
 • OSA 6 – Eesti sisene Carrier Ethernet teenus
 • OSA 7 – Rahvusvaheline Carrier Ethernet teenus Eesti – välisriik
 • OSA 8 – Juurdepääsuvõrgu teenus
 • OSA 9 – Sateliitsideteenus
 • OSA 10- TV teenus (DVB-T)
 • OSA 11- TV teenus (DVB-S)

Kavandatava hanke tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteringud.ee (tel 717 0461).

Huvitatud isikud, kellele väljastatakse hanke tehniline kirjeldus, peavad saatma kinnituse, et neile edastatud infot ei avalikustata kolmandatele osapooltele, seda infot kasutatakse ainult käimasoleva turu-uuringu etapis.

Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on 02.04.2020 kell 14:00 ning tagasisideme esitamine hiljemalt 10.04.2020 kell 16:00.

Ootame aktiivsed osavõttu

Lisainfo: Priit Soosaar, kategooriajuht (side ja radarid), tel 717 0461 või e-post priit.soosaar@ecdi.ee

 

2020-03-20T16:15:19+00:00