Kaitseminister Jüri Luik, kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm osalesid Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistungil, et arutada Riigikontrolli kontrolliaruande „Suuremahuliste kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus“ järeldusi.
Riigikontrolli audit vaatles kaitseotstarbelisi hankeid aastatel 2014 – 2019. Sellesse perioodi jäi ulatuslik hangete- ja taristuvaldkonna reform, mille käigus loodi muuhulgas 2017. aastal Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK).
Auditi põhifookuses küll ei olnud otseselt riigihangete seadusega kooskõla hindamine, siis auditi käigus ei tuvastatud ühtegi riigihangete seaduse rikkumist.
Auditi hinnangul saadi Kaitseväele riigikaitse strateegilistele prioriteetidele ja Kaitseväe vajadustele vastav varustus. Riigikontroll leidis auditeeritud hangete planeerimises ja korralduses ka mitmeid puuduseid. Muudatused kaitseotstarbelise varustuse hankimise korralduses lahendavad auditis täheldatud puudusi ning loovad eelduse, et varasemalt hangetes esinenud puudusi edaspidi ei esine.
Kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm: „Auditis esitatud kitsaskohad olid kaitseministeeriumi ja kaitseväe juhtkonna initsiatiivil juba varasemalt analüüsitud ja teadvustatud ning sellest tulenevalt on viimastel aastatel käivitatud terve rida suuri muutuseid. Võin julgelt öelda, et auditis välja toodud murekohad on tänaseks juba lahenduse leidnud. Riigikontrolli järeldused lisavad enesekindlust, et reformidega edasi liikuda.“
2019. aasta lõpus rakendas RKIK kategooriajuhtimise reformi, mille eesmärk on kaitseotstarbelise varustuse hankimise hüppeline parandamine ning kaitseväe vabastamine mittesõjalistest ülesannetest. Kaitseotstarbelised hanked on koondatud 45 asemel seitsmesse kategooriasse, mis on toonud kaasa efektiivsema valdkondade sisese juhtimise, tellimuste konsolideerimise, sõjaliste nõuete ja tehniliste kirjelduste ühtlustamise, täpsema elutsüklikulude prognoosi ning kaitseotstarbeliste hangete suurema avatuse ja läbipaistvuse. Paranenud on tarnijasuhtlus ning hangete suurem konkurents on toonud kaasa parema hinna ning tarnekindluse.
2020-11-17T09:41:59+00:00