Riiklik kodifitseerimisbüroo2024-01-23T10:32:09+00:00

Eesti Riiklik Kodifitseerimisbüroo tegutseb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses.

Selgitused ja juhendid

Kontakt: [email protected]

Eesti Riiklik Kodifitseerimisbüroo

NATO kodifitseerimissüsteemi (NCS) haldab riiklike kodifitseerimisbüroode esindajatest koosnev ühendkomitee AC/135 (Allied Committee 135), kes vastutab kolme standardiseerimiskokkuleppe (STANAG) eest, mis reguleerivad kodifitseerimise tööd: STANAG 3150, STANAG 3151, STANAG 4177, STANAG 4199, STANAG 4438. Eesti on endale võtnud kõigi nende STANAG-te täitmise kohustuse.

» Vastutab Eesti Kaitseväe varustusesemete kodifitseerimise eest.

» Haldab Kaitseväe varustuseesemete kodifitseerimise andmebaasi alates hangetest kuni varustuse elutsükli lõpuni.

» Kontrollib NATO kodifitseerimissüsteemi (NCS) riiklikku rakendamist ning korraldab vajadusel Kaitseväele ja ettevõtetele kodifitseerimise alaseid koolitusi ning teabepäevi.