RKIK kuulutas välja Tartu riigikaitsemaja projekteerimise ja ehituse hanke

Tartusse Raadile rajatav riigikaitsemaja on mõeldud kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsevatele üksustele, peamiselt kaitseväele, Kaitseressursside Ametile ja RKIKile. Kaitseminister Hanno Pevkur ja Tartu linnapea Urmas Klaas allkirjasid samuti heade kavatsuste kokkuleppe kaitseväe Raadi linnaku arendamiseks. Esmakordselt kasutatakse kaitsevaldkonnas projekteerimise ja ehitamise hankes allianssmudelit.

Praegu asuvad kaitseministeeriumi allasutused mööda Tartut laiali ning tegutsetakse amortiseerunud pindadel. Uude riigikaitsemajja Raadil kavandatakse 100 töökohta, nõupidamisruumid ning 150 kasarmu-tüüpi majutuskohta. Seal hakkavad tööle ka piirkonna IT-tugi ja Kaitseväe Akadeemia õppevara grupp. Riigikaitsemaja eeldatav netopind on 4800 ruutmeetrit. Hoone tuleb lahendada ühe tervikliku mahuna vastavalt Raadi linnaosas asuva riigikaitsemaa detailplaneeringu nõuetele, arvestades sh võimalikult paljude energiatõhusate lahendustega.

„Kavandatav riigikaitsemaja on üks oluline osa Raadi sõjaväelinnakust, kus juba sellel aastal valmivad linnaku administratiiv- ja õppehooned,“ ütles RKIKi lõuna portfelli juht Peeter Karja.

Et ehitatav hoone mängib Tartu linnapildis olulist rolli, tehakse hankeprotsessi käigus tihedalt koostööd Tartu linnaga, hindamiskomisjoni on kaastatud on ka linnaarhitekt.

„Tartu linnaga sõlmitud heade kavatsuste lepe on suurepärane näide, kuidas riigikaitse ja kohalik omavalitsus panevad õlad kokku Eesti kaitsevõime arendamiseks,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Esmakordselt kaitsevaldkonnas kasutatakse projekteerimise ja ehitamise hankes alliansshanke mudelit. Uuenduslikkus seisneb selles, et hankija ei kirjuta pakkumuse esitajatele ette ainuvõimalikke lahendusi ja kohustusi. Kohe hanke algfaasis on kaasatud kõik osapooled, sh arhitekt, projekteerija ja ehitaja ning lõpplahendus ei sõltu ainult ehitajast, vaid kõigist osapooltest.

Tegu on konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega, kus esimeses etapis toimub taotlejate kvalifikatsiooni voor ning teise etappi jõudvatel taotlejatel tuleb esitada välisruumi ja arhitektuurse lahenduse eskiis ja seletuskiri. Toimuvad ka arendustöötoad kuni 3 pakkujale.

„Lisaks arhitektuursele eskiisile hindame näiteks hanke käigus läbiviidavas arendustöötoas meeskondade koostöövõimet. Alliansi osapooled vastutavad projekti tulemuse eest ühiselt,“ selgitas Karja.

Projekti eeldatav kogumaksumus on 9,5 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Hanke tutvustamiseks korraldab RKIK 18.juunil kell 13 Eesti Rahva Muuseumis infopäeva. Teade riigihanke kohta on avaldatud riigihangete registris.

2024-06-10T10:14:04+00:00