Tänases Eesti Ekspressis ilmunud artiklis esitatud ekslikud väited Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse läbiviidud laskemoona ja toetussoomukite hangete kohta moonutavad tegelikke fakte, mida ajakirjanik oleks saanud ja pidanud üle kontrollima.

 

Eelmisel aastal Soomest hangitud 155mm suurtükimoona hankimiseks algasid läbirääkimised juba möödunud aasta alguses, Soome valitsus langetas otsuse septembri alguses, hangitud moona säilivusaeg on mitte vähem kui 20 aastat, kaitsevägi jõuab hangitud mahus moona väljaõppe käigus ära kulutada umbes kolme aasta jooksul. Lisaks on moon tulevikus kasutatav ka hangitavatel liikursuurtükkidel K9. (Vt ka https://www.err.ee/859482/eesti-ostab-soomelt-liikursuurtukkide-tarbeks-laskemoona.) ning ei ole seega „aegumistähtajale läheneva kraam“ nagu artiklis väidetud.

 

Toetussoomukite ümberehituse ja hoolduse hange, nagu ka paljud teised, oli avalik hange, kus hankes osalejad asetsevad pingeritta vastavalt hanke tingimustes ettenähtud korrale, mitte RKIKi kui hankija eelistusele, nagu väidab artikkel. Hanketingimused koostati selliselt, et võimalikult paljudel erinevatel potentsiaalsetel pakkujatel, sh erinevatel Eesti ettevõtjatel oleks võimalus hankel osaleda ning pakkumus esitada. See eeldus ka realiseerus, kolmest hankel osalenud pakkujast kaks olid Eesti ettevõtted.

Artiklis monopoliks nimetatud Milrem LCM sai kaitsevaldkonnalt aastatel 2018 ja 2017 vastavalt 4,2 ja 3,77 miljonit eurot. Samas tasusid RKIK ja kaitsevägi eri hangete tulemusel kaitsetööstusettevõttele Bristol Trust 2018. aastal kokku 1,4 miljonit eurot ning 2017. aastal 8,3 miljonit eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus peab kaitsehangete läbipaistvust äärmiselt oluliseks ning on valmis alati kaitsealaste hangete teemaliste käsituste puhul enne avaldamist vajadusel väiteid kontrollima või vajalike andmetega täiendama.

2019-02-06T14:12:14+00:00