Suurõppusel Siil süüakse ära 12 tonni konserve ja 4,2 tonni suppi

Suurõppusel Siil 2022 toitlustamise eest vastutav Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on õppuse eduka kordamineku tagamiseks osalejatele välja jagamas muljetavaldava koguse toitu.

RKIKi toitlustuse portfellijuhi Agne Silde sõnul on asutuse korraldada õppuse toitlustuse planeerimine ja nii tooraine, toitlustusteenuse kui ka toidupakkide tagamine ligi 15 000 osalejale. Vastavalt vajadusele jagatakse osalejatele toidupakke või korraldatakse toitlustamine kompleksides ja üksuste väliköökides.

Suurõppusel Siil osaleja kuivtoidupakiga

Suurõppusel Siil osaleja kuivtoidupakiga (kaitseväe pildipank).

 „Meie koostada on väliköögis valmistatava toidu menüü, milles siis arvestame eelkõige vajaliku ja mitmekesise toidu tagamisega välitingimustes,“ rääkis Agne Silde.
 
Siil 2022 toidukogused numbrites:
» kuivaineid ca 6,2 tonni
» maiustusi 56 000 tk
» konserve 12 tonni
» suppi 4,2 tonni
» puuvilju 1,5 tonni
» ca 86 000 tavalist, kaheksa eri tüüpi toidupakki ja lisaks 300 taimetoidupakki

Agne Silde märkis, et RKIKi töötajad käivad õppuse ajal ka ise õppuse toimumiskohtades – sõna otseses mõttes maastikul -, et saada tagasisidet nii menüüle, väljastatud toorainele, toidupakkidele kui ka muudele küsimustele toitlustamise korralduses.

Õppusest Siil 2022 võtavad osa 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, õhuväe, mereväe, küberväejuhatuse, erioperatsioonide väejuhatuse, sõjaväepolitsei ja maakaitse üksused. Lisaks Eesti üksustele osalevad õppusel ka liitlas- ja partnerriikide üksused. Hoia end Siili tegevustega kursis Facebookis: https://www.facebook.com/kvsiil 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Kõik käimasolevad ja tulevased Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbiviidavad hanked leiad veebilehelt https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

Lisainfo:
Maria Tiidus
kommunikatsioonijuht
tel +372 5885 322
maria.tiidus@kaitseinvesteeringud.ee

2022-05-19T16:56:14+00:00