Tapa sõjaväelinnakusse ehitatakse täiendavad hooned liitlaste vastuvõtmiseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis ehituslepingu aktsiaselts Merko Ehitus Eestiga Tapa sõjaväelinnaku täiendava taristu ehitamiseks. Täiendava taristu eesmärgiks on võimaldada korraga vastu võtta veel rohkem liitlasüksuseid ning tõsta liitlaste tehnika kohaloleku võimekust. Investeeringu kogumaksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 7,1 miljonit eurot.

Seoses julgeoleku olukorra muutustega on vajalik uue taristu ehitamine liitlasüksustele. Madridi tippkohtumisel otsustati, et NATO tugevdab julgeolekuolukorra muutumise tõttu oma idatiiva kaitset, sh Eestis. See omakorda tingib vajaduse täiendavate liitlaste vastuvõtuks.

Tapa sõjaväelinnaku liitlaste vastuvõtmisalale ehitatakse juurde neli uut majutuseks mõeldud universaalhalli. Ühe hoone suuruseks on ligikaudu 500 ruutmeetrit ning see võimaldab majutada üle 160 inimese. „Universaalhallide eesmärgiks on võimaldada korraga vastu võtta veel rohkem liitlasüksuseid, kui seda on võimalik tänasel päeval. Näiteks on kõigis ehitatavas neljas hoones võimalik majutada kokku üle 650 inimese,“ ütles RKIK kirde portfellijuht Randel Lipp.

„Tegu on ülimalt lühikese tähtajaga tööga. Projekti ladus valmimine eeldab kõigi osapoolte ühist pingutust ja kiireid otsuseid. Oleme RKIKiga teinud head koostööd nii Tapal, Jõhvis kui Võrus ja usume, et koostöö laabub sama sujuvalt ka selle objekti raames,“ lisas aktsiaselts Merko Ehitus Eesti insenerehituse divisjoni direktor Peeter Laidma.

Leping hõlmab lisaks neljale universaalhallile ka kahe pesuhoone ja tankla ehitust koos kaasnevate väliskommunikatsioonide ja teekatte rajamisega. Lisaks tänasele vanemale tanklale ehitatakse linnakusse täiesti uus ja suurte mahtude võimekusega kütuste tankla selleks, et võimaldada korraga tankida oluliselt suuremal määral tehnikat.

Peale kütuste on võimalik tanklast saada veel AdBlue lisaainet ja klaasipesuvedelikku, mis annavad oluliselt üksustele juurde mobiilsust ja logistika kiirust.

Ehitustööde planeeritud valmimisaeg on 2023. aasta mais.

Fotod NATO kiirreageerimisüksuse vastuvõtuala taristu avamisest 30.06.2020.
Allikas: Kaitsevägi 2020

Lisainfo: Hanna Heinnurm, [email protected]


RKIK – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – on valitsusasutus, mille ülesandeks on Kaitseministeeriumi valitsemisala hangete ja infrastruktuuri haldamine ning mobilisatsiooniressursside ettevalmistamine. RKIK on riigikaitsesuunaliste hangete korraldamisel ja kinnisvaraprojektide arendusprotsessides kompetentsikeskuseks, partneriks, tellijaks ja esmaseks infoallikaks kõigile pakkujatele ja koostööpartneritele. Asutuse eesmärk on võimaldada riigi kaitsetegevusele fokusseeritud organisatsioonidel keskenduda oma põhitegevustele läbi nende halduskoormuse vähendamise, tagades nii Eesti Vabariigi kaitsevõime maksimaalselt efektiivne areng. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 350 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Kõik käimasolevad ja planeeritud hanked leiad veebilehelt: https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

2022-10-19T10:46:36+00:00