Teated2019-01-02T15:34:07+00:00

Teated

Kutsume teisaldavate elektrigeneraatorite riigihanke teabepäevale 25.10.2019 kell: 9.00 Järve 34A

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib kuulutada välja riigihanke teisaldatavate elektrigeneraatorite (sh järelveetavad generaatorid koos haagistega) ja koormuspinkide ostmiseks. Sellega seoses oled oodatud teabepäevale 25.10.2019 kell: 09.00 Järve 34a, Tallinn. Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget, kvalifitseerimistingimusi, nõudeid tootenäidistele ja tehnilist kirjeldust ning anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid. Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil maret.voore@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 23.10.2019 kella 16.00-ks koos vajalike rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, osaleva isiku nimi ja isikukood).

Konkurss “Kaitseväe Tapa linnakusse juuksuriteenuse tagamine”

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutab välja konkursi, et tagada Kaitseväe Tapa linnakus paiknevale Eesti ja välisüksuste isikkoosseisule juuksuriteenus üheks aastaks. Konkursi tulemusel annab keskus juuksuriteenust osutavale ettevõttele (edaspidi pakkuja) kasutusse Kaitseväe Tapa linnakus (Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Loode tn 35) ühe ruumi, et Eesti ja liitlasüksuste isikkoosseisule oleks tagatud juuksuriteenus, milleks on valdavalt meeste juukselõikused ja lihtsamad naiste juukselõikused. Täpsed konkursi tingimused  ning nõuded pakkujale on toodud tehniline kirjelduses. Tehnilise kirjeldusega tutvumiseks palume saata kiri aadressil priit.alekask@kaitseinvesteeringud.ee Pakkumused palume [...]

Kaitsevaldkonna taristukava tutvustav konverents koostööpartneritele – 08.10.2019

Tapa kasarmud. Foto: Tiit Veermäe Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab 8.10.2019 kell 10.00 Rävala pst 14 hoone I korruse saalis taristukava tutvustava konverentsi ehitusvaldkonna koostööpartneritele. Konverentsi eesmärgiks on tutvustada kaitseinvesteeringute keskust ja anda ülevaade taristukavaga planeeritud investeeringutest järgneval neljal aastal. Arutleme, mis väljakutsed on riigiasutustel hangete planeerimisel ja läbiviimisel ning peatöövõtjatel neil osalemisel ja teostamisel. Ootame osalema ehitusettevõtteid, projekteerimisfirmasid ja ehitusmaterjalitööstuse esindajaid. Osalejatel palume registreeruda saates selleks oma nime, ametikoha ja isikukoodi e-posti aadressile Kelli.Keizars@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 30. septembriks.  

Liftide hoolduse ja remondi hanke infopäev 26.09.2019

Lugupeetud huvitatud isik   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK) on ette valmistamas riigihanget „Liftide hooldus ja remont“ ning kutsub huvitatud isikuid 26.09.2019 kella 11.00-ks teabepäevale (aadress Järve 34a, Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid. Huvitatud isikul on võimalik eelnevalt tutvuda riigihanke „Liftide hooldus ja remont“ tehnilise kirjeldusega. Selleks tuleb saata kiri vastava sooviga e-posti aadressil anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Palume oma küsimused ja ettepanekud esitada samale e-posti aadressile hiljemalt [...]

Lääne- ja Lõuna-Eesti siseruumide koristus- ja puhastustööde hanke infopäev 18.09.2019

Lugupeetud huvitatud isik   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK) on ette valmistamas riigihanget „Lääne- ja Lõuna-Eesti siseruumide koristus- ja puhastustööd“ ning kutsub huvitatud isikuid 18.09.2019 kella 13.00-ks teabepäevale (aadress Järve 34a, Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust ja raamlepingu projekti), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid. Huvitatud isikul on võimalik eelnevalt tutvuda riigihanke „Lääne- ja Lõuna-Eesti siseruumide koristus- ja puhastustööd“ tehnilise kirjelduse ja raamlepingu projektiga. Selleks tuleb saata kiri vastava sooviga e-posti [...]

Kaitseväele majutushoote ehitamine era- ja avaliku sektori koostööprojektina – infopäev 23.04.2019

Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldavad 23.04.2019 kell 10.00 Kaitseministeeriumi pressiruumis, Sakala tn 1 infopäeva arendajatele ja ehitajatele. Infopäeva eesmärk on välja selgitada, kas ettevõtjatel on huvi ehitada Kaitseväele majutushooneid era- ja avaliku sektori koostööprojektina (PPP-projektina). Esmalt tuleb arutlusele ja tutvustusele majutushoone rajamine Tapal teenivatele tegevväelastele. Infopäeval tutvustatakse Kaitseväe vajadusi ja esialgseid lähteandmeid ning vastatakse kohapeal tekkivatele küsimustele. Et riigil oleks võimalik otsustada, kuidas ja mis projektidega edasi minna, on oluline, et pärast infopäeva esitavad ettevõtjad ka ligikaudse hinna, millega [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee