Teated2019-01-02T15:34:07+00:00

Teated

Kaitseväele majutushoote ehitamine era- ja avaliku sektori koostööprojektina – infopäev 23.04.2019

Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldavad 23.04.2019 kell 10.00 Kaitseministeeriumi pressiruumis, Sakala tn 1 infopäeva arendajatele ja ehitajatele. Infopäeva eesmärk on välja selgitada, kas ettevõtjatel on huvi ehitada Kaitseväele majutushooneid era- ja avaliku sektori koostööprojektina (PPP-projektina). Esmalt tuleb arutlusele ja tutvustusele majutushoone rajamine Tapal teenivatele tegevväelastele. Infopäeval tutvustatakse Kaitseväe vajadusi ja esialgseid lähteandmeid ning vastatakse kohapeal tekkivatele küsimustele. Et riigil oleks võimalik otsustada, kuidas ja mis projektidega edasi minna, on oluline, et pärast infopäeva esitavad ettevõtjad ka ligikaudse hinna, millega [...]

Nursipalu müramonitooringu hanke infopäev 17.04.2019

Lugupeetud huvitatud isik, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel on plaanis sel aastal välja kuulutada riigihange „Nursipalu müramonitooring“ ning kutsub huvitatud isikuid 17.04.2019 kella 10.00-ks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses toimuvale teabepäevale (aadress Järve 34a, Tallinn). Hanke eesmärk on Nursi külla Rõuge valda Võru maakonda paigaldada müramõõtmisjaam koos ilmajaamaga, et pikema aja vältel mõõta Nursipalu harjutusvälja väljaõppetegevusest põhjustatud müra ning et kuvada mõõtmistulemusi veebilehel, mille teenusepakkuja loob. Teabepäeva eesmärk on tutvustada huvitatud isikutele kavandatavat riigihanget, sh eeldatavaid kvalifitseerimis- ja vastavustingimusi ning lähteülesannet. Teabepäeva eesmärk on [...]

Lendava sihtmärgi teenuse hanke infopäev 05.04.2019

Lugupeetud pakkujad, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi keskus) on lähiajal välja kuulutamas riigihanget "Lendava sihtmärgi teenus kahurile ja raketile" ja korraldab huvitatud pakkujatele teabepäeva. Nimetatud hanke eesmärk on leida kogemustega lepingupartner(id), et tagada lendava sihtmärgi teenus nii kahuritele kui ka rakettidele. Keskus kutsub kõiki huvitatud isikuid 05. aprillil 2019 kella 13.00-ks toimuvale infopäevale (aadress: Järve 34a, 11314 Tallinn). Infopäeva eesmärk on anda ülevaade hanke objekti ning eeldatavate kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste kohta. Teabepäevast osavõtvatel huvilistel palun registreerida ennast e-posti aadressil: heili.kuningas@kaitseinvesteeringud.ee mitte [...]

Liikursuurtükkide K-9 võimearenduse kontseptsiooni tutvustus 28.03.2019

Lugupeetud huvitatud isik Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema 28.märtsil kella 10.00st kuni 12.00ni teabepäevale liikursuurtükkide K-9 ümberehituse ja elutsükli tagamise kontseptsiooni hangete osas. Teabepäeva eesmärk on kahesuunaline suhtlus, kus huvitatud isikutel on võimalus küsida selgitavaid küsimusi liikursuurtükkide võimearenduse kontseptsiooni osas ning anda omapoolne hinnang, kuidas kaitsetööstus saab panustada kavandatavate hangete edukasse elluviimisesse. Teabepäeval tutvustatakse liikursuurtükki K-9, esmast hinnangut ümberehituse mahtude ja võimaliku tehnilise kirjelduse kohta ning elutsükli tagamise kontseptsiooni. Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee mitte hiljem kui 26.03.2019 kella 16.00 [...]

Jäätmekäitluse hanke infopäev 14.03.2019

Lugupeetud huvitatud isik Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on välja kuulutamas riigihanget „Jäätmekäitlus“ ning kutsub huvitatud isikuid 14.03.2019 kella 09.45-ks teabepäevale (aadress Järve 34a, Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid. Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 12.03.2019 kella 10.00-ks koos rekvisiititega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, kontaktandmed). Lugupidamisega   Anu Arukaev Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialist 717 0556/5302 8795      

Tööjõu rendi hanke infopäev 12.02.2019

Lugupeetud huvitatud isik Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on käesoleva aasta märtsis välja kuulutamas kaitse- ja julgeolekuvaldkonna lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Tööjõu rent“ ning kutsub huvitatud isikuid 12.02.2019 kella 14.00 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses toimuvale teabepäevale (aadress Järve 34A, Tallinn). Hanke eesmärgiks on tööjõu rentimine Kaitseväe töökodadesse maismaasõidukite konserveerimiseks/remontimiseks. Teabepäeva eesmärk on tutvustada huvitatud isikutele kavandatavat hankemenetlust sh eeldatavaid kvalifitseerimis- ja vastavustingimusi ning tehnilist kirjeldust. Teabepäeva eesmärk on kahesuunaline suhtlus, kus võimaldatakse huvitatud isikutel küsida selgitavaid küsimusi ning anda tagasisidet hankija vajaduste [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee