Teated2019-01-02T15:34:07+00:00

Teated

Eesti sõlmis lepingu NATO küberharjutusväljaku juhtimisplatvormi arenduseks.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis Guardtime OÜ ja GT Cyber Technologies OÜ-ga raamlepingu, mille eesmärk on nelja aasta jooksul välja arendada NATO küberharjutusväljaku automaatne juhtimis- ja arendusplatvorm, mis parandab hüppeliselt küberõppuste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks vajalikku ressurssi. "Kaitseväe küberharjutusväljal tagatakse suurimaid rahvusvahelisi ühisõppusi ja pakutakse küberväljaõpet nii Eesti kui ka liitlaste ja partnerite ekspertidele, mis omakorda tagab parema valmisoleku küberrünnakuteks, suurendades seeläbi meie ja liitlaste küberruumi heidutusvõimet. Automatiseerimine annab võimaluse riikideüleste suurõppuste läbiviimisel vähendada inimtööjõu ressurssi, samuti võimaldab loodav arendus vajalikke IT-komponente [...]

Kutsume ettevõtteid osalema turu-uuringus „Andmekeskuse ruumide rentimine I etapp“

Turu-uuringu eesmärk on leida potentsiaalsed koostööpartnerid Tallinna lähiümbruses maksimaalselt 35 km kaugusel linna piirist, kes saaksid pakkuda Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele andmekeskuse paigaldamiseks rendipindasid vastavalt kehtestatud normidele ja nõutele (sh ministeeriumi valitsemisala erinõuded). Oleme ette valmistanud dokumendi „Andmekeskuse tehnilised tingimused“, mille osas sooviksime just teie tagasisidet. Andmekeskuse tehniliste tingimuste väljastamiseks palume pöörduda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteringud.ee  (tel 717 0461). Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on 22.04.2020 kell 16:00 ning tagasisidet ootame  hiljemalt 04.05.2020. [...]

Kuulutame välja avaliku kirjaliku enampakkumise Võrus sõdurikodu ruumide kasutusse andmiseks.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Võru linnas Kose tee 3a asuva sõdurikodu ruumide (üldpind 91,6 m2) kasutusse andmiseks. Edukal pakkujal on kohustus pidada hoone ruumides müügipunkti. Müügipunkt peab olema lahti argipäeviti 11.30-13.00 ja 17.00-20.30 ja pühapäeviti 10.00-20.00. Eduka pakkujaga sõlmitakse üürileping viieks aastaks. Enampakkumise tingimustega saab tutvuda aadressil: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1596208 Pakkumisi saab esitada kuni 22.04.2020 kell 10.00 kinnises ümbrikus aadressil Järve 34a, 11314 Tallinn.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus rajab Tapale 150-kohalise tegevväelaste kasarmu.

Täna sõlmisid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS töövõtulepingu Tapale tegevväelaste kasarmu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hoone on projekteeritud ühekohaliste tubadena, kuhu  majutatakse Tapa sõjaväelinnakus töötavad tegevväelased. Kriitilise vajaduse ilmnedes on võimalik hoonet kasutada kasarmutüüpi majutuseks, võimaldades seeläbi majutatavate arvu suurendada. “Kasarmu tuleb 5-korruseline ja modernse arhitektuurikeelega, järgides ümbritsevat hoonestuslaadi. Hetkel on kaitseväe kasutuses mitmed ühiskasutuseks kohaldatud korteripinnad Tapa linnas, aga kaitseväelinnaku kasvades on ilmnenud tungiv vajadus pakkuda tegevväelastele ühiselamu-tüüpi majutuspinda linnakust jalgsikäigu kaugusel”, märkis kaitseinvesteeringute keskuse ehitusbüroo juhtiv projektijuht Toomas [...]

Sõlmisime Megaron-E AS-ga lepingu Tapa sõjaväelinnaku tehnika varjualuste ehituseks.

Tapa linnakusse ehitatakse seitse uut tehnika varjualust, mille eesmärk  on tagada Eesti Kaitseväe soomustatud ja soomustamata sõidukite ja tehnika nõuetekohane hoiustamine. „Varjualuste ehitust on kaitseväe masinapark oodanud pikalt ja selle ootamise käigus pole vajadus nende järele vähenenud, vaid aina kasvanud. Täna on enamus kaitseväe tehnikast hoiustatud välitingimustes, mis pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik“, märkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ehitusbüroo juht Mart Salusaar. „Oleme olnud aktiivne riigihangetel osaleja, aga seni ei ole meil õnnestunud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hangetel edukalt osaleda, millest tulenevalt [...]

Kutse sideteenuste (k.a sateliitside) kirjalikule teabepäevale

Oleme ettevalmistamas riigihanget „Kaitseministeeriumi valitsemisala sideteenuse tellimine (k.a sateliitside) ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema kirjalikul teabepäeval. Teabepäeva eesmärk on tutvustada teile kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kommenteerida kirjalikult etteantud aja jooksul. Kavandatav hange on jaotatud üheteistkümneks osaks: OSA 1 - Mobiil ja telefoniside OSA 2 - Multi SMS teenus OSA 3 - Mobiilne andmeside (st mitte mobiiltelefonis) OSA 4- Telefoni jaamade sidumine OSA 5 - IP transiiditeenus OSA 6 - Eesti sisene Carrier Ethernet [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee