Teated2019-01-02T15:34:07+00:00

Teated

Kutse küberalaste koolituste riigihanke teabepäevale.

Oleme ettevalmistamas riigihanget „Küberalaste konsultatsioonide ja koolituste tellimiseks kaitseministeeriumi valitsemisalas (konsultatsioonid NIST raamistikus)“ ning kutsume huvitatud isikuid 23.03.2020 kell 10.00 teabepäevale, mis toimub Küberjulgeoleku väljaõppekeskuse CR14 hoones aadressil Rävala 14 (Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust, kvalifitseerimistingimusi ja vastavustingimusi), vastata küsimustele ja vajadusel täiendada tehnilist kirjeldust. Registreerumine teabepäevale: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee kuni 19.03.2020 kell 16:00 koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, isikukood, kontaktandmed), et tagada sissepääs julgeolekualale.

Esimesed uued automaadid jõuavad Eestisse maikuu lõpus.

Esimesed poolteist tuhat kaitseväele ostetud uut automaati jõuavad Eestisse maikuu lõpus. Relvatootjaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt jõuab esimene partii kaitseväele ostetud uusi automaate Eestisse 30. mai paiku. Esimeses partiis on umbes 1500 relva. Viimane ehk kuues partii uusi automaate jõuab Eestisse 2021. aasta lõpus. Relvad saabuvad Eestisse vastavalt tehase tootmisvõimsusele. Esimesed automaadid lähevad Scoutspataljoni käsutusse. Hiljem saavad uued relvad 1. ja 2. jalaväebrigaadi ajateenijad ja kutselised kaitseväelased ning kaitseliitlased. Kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) ja USA relvatootja Lewis Machine and Tool Company (LMT) [...]

Turu-uuring ja teabepäev 120 mm järelveetava miinipiliduja hanke läbiviimiseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus viib läbi turu-uuringu eesmärgiga hankida aastal 2021  120mm järelveetavaid miinipilidujaid. Dokumendid on inglisekeelsed, et tagada üle rahvusvahelise piirmäära oleva hanke arusaadavus relvatootjatele üle maailma. Kutsume turu-uuringus aktiivselt osalema tootjaid ja nende koostööpartnereid. Täpsema info saamiseks ning turu-uuringus osalemiseks pöörduge relvastuse kategooriajuhi Ramil Lipp´i poole e-posti aadressil: ramil.lipp@ecdi.ee . Turu-uuring kestab kuni 01.03.2020. Turu-uuringule lisaks korraldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus teabepäeva 12.03.2020 Järve 34a. Infopäeval osalemiseks registreeri ennast e-posti aadressil: ramil.lipp@ecdi.ee kuni 28.02.2020.

Kutsume osalema elektrialaste koolituste ostmiseks korraldatava hanke teabepäeval

  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on ettevalmistamas riigihanget erinevate elektrialaste koolituste ostmiseks ning kutsub huvitatud isikuid 19.02.2020 kell 14.00 teabepäevale, mis toimub vastavalt osavõtjate arvule Tallinna kesklinna piires (toimumiskoha täpne aadress edastatakse teabepäevast osavõtjatele vahetult peale registreerimistähtaja lõppu).   Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid tehnilise kirjelduse täiendamiseks. Teabepäevast osavõtjatel palun registreerida ennast e-maili aadressil: merilin.kolk@kaitseinvesteeringud.ee mitte hiljem kui 18.02.2020 kell 16.00 koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, [...]

Jõhvi saab uue sõdurikodu.

✍️ Riigikaitse arengukava näeb ette, et ajateenistusse võetavate kutsealuste arv kasvab 2026. aastaks 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ inimeseni, koos sellega kasvab ka kaitseväe hoonete maht. Jõhvi on planeeritud lisaks 🏠sõdurikodule ka varjualuste, laohoone, tegevväelaste kasarmu, toitlustuskompleksi laienduse, staabihoone ja auditooriumi ehitus. Sõdurikodus on ruumid ajateenijatele 🚶‍♂️vaba aja veetmiseks, 🥤 puhvet, 📰 raamatukogu ning eraldi kabinetid 👩‍💻 psühholoogile ja ⛪️ kaplanile. Vana kasarmu 🏗 lammutustööd algasid esmaspäeval. 📐 Projekteerimist ja 🧱 ehitustöid teostab AS EVIKO. Sõdurkodu maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel 9️⃣8️⃣7️⃣ tuhat eurot.

Kutsume ettevõtjaid osalema olmeelektroonika ja väikeinventari e-kataloogihankes (RHR viitenumber 218616)

Avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärk on sõlmida võimalikult paljude pakkujatega raamlepingud olmeelektroonika ja väikeinventari toodete ostmiseks 4 aasta vältel. Raamlepingu täitmine toimub ajakohastatud elektroonilise kataloogi alusel e-kataloogi keskkonnas esitatavate tellimuste põhjal. Pakkujatel on raamlepingu kehtivuse ajal õigus muuta e-kataloogis pakutavaid tooteid, sh lisada uusi tooteid ja muuta toodete andmeid (hinda, tarneaega jms). Hankes osalemiseks tuleb sisestada pakkumuse koosseisus e-kataloogi vähemalt 4 toodet hangitavast tootevalikust. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.03.2020 kell 11:00. Riigihanke alusdokumentidega saab tutvuda riigihangete registris.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee