22.03.2023

Uudised, Taristu

Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval alustatakse täiendava ettevalmistustöödega täiendava taristu rajamiseks

Võrumaal Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval alustatakse ettevalmistustöödega täiendava taristu ehitamiseks. Üksuste vastuvõtmiseks vajalike olmetingimuste rajamiseks raadatakse ligikaudu 11 hektari suurust ala Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval. Esmased olmetingimused majutuseks luuakse hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

„2022. a oktoobris otsustas Vabariigi Valitsus eraldada lisaeelarvest rahalised vahendid rajamaks Lõuna-Eestisse kaitseväe üksuste (sh liitlasüksuste) kiireks vastuvõtmiseks sobilikud tingimused. Seetõttu kavandame rajada Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale täiendavad majutushooned, universaalhallid ning teedevõrgustiku koos väliskommunikatsioonidega,“ ütles RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

„Hetkel on käimas ehitushange vajaliku taristu rajamiseks, mille eeldatav lepingu sõlmimise aeg on selle aasta mais. Enne ehitustööde algust on alal planeeritud raadamine ligikaudu 11 hektari suuruselt,“ lisas Kalmaru.

Asukohavalikul oli olulisteks kriteeriumiteks kaitseväe linnaku lähedus, taristu rajamise kiirus, maade ja  harjutusvõimaluste olemasolu jms. Sellest tulenevalt otsustati rajada üksuste paigutamiseks vajalik taristu Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale, samale maaüksusele.

Tsiatsungõlmaa maaüksus on moodustatud 2007. aastal eesmärgiga tagada seal juba aastaid toimunud lasketiiru laskmiste ja riigikaitselise taktikalise väljaõppe läbiviimine. Kinnistul paiknev Tsiatsungõlmaa lasketiir asutati 2012. aastal ning pärast seda on sealset lasketiiru rekonstrueeritud ning juurde ehitatud toetavat taristut.


Foto on illustratiivne.

Krismar Rosin