Turu-uuring: Foto- ja videoseadmete soetamine

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Foto- audio- ja videoseadmed koos vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse ja varuosadega

Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse §-le 10.

Hanke tulemusena soovime avada nelja aastase dünaamilise hankesüsteemi, mille alusel soetada järgnevatel aastatel foto- audio- ja videoseadmeid koos vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse ja varuosadega, lisaks pakutavate toodete ja lahenduste arendusteenus ja töö kui ka nende käitlus- hooldus- ja remonditeenus.

Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma tagasiside vastavalt LISA 1 „Tagasiside leht“ vormile exceli tabelis.

Palun esitada tagasiside elektrooniliselt aadressile [email protected]  hiljemalt 30. novembriks 2022.

  • Finantseerimisallikas: Riigieelarve, kaitseministeeriumi valitsemisala asutused (võimalikud hankijad volikirjade alusel sihtasutus CR14 ja Kaitseliit jt).
  • Kavandatav hankemenetlusliik: Dünaamiline hankesüsteem (riigihangete seadus § 32)
  • Hanke eeldatav maksumus: täpsustub hanke avaldamise kuupäevaks.

Detailsem kutse.

 

2022-11-21T12:57:37+00:00