Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib läbi viia riigihanke, sõlmimaks raamlepingud Kaitseväe veoautode ja nende haagiste amortiseerunud kastipõhjade vahetus- ja remonditeenuse ostmiseks.

Käesolevaga soovime vastavalt riigihangete seaduse § 10-st tulenevalt teostada eelneva turu-uuringu.

Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks oleks teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid oleksid huvitatud hankeprotsessil osalema ja kas RKIK’i poolt planeeritud tingimused on asjaosalistele sobilikud.

Riigihanke käigus soovime leida partnereid, kes on suutelised suures mahus teostama veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetuse- ja remonditeenust selliselt, et originaalveokasti põhi asendatakse samaväärse uuega.

Küsimustele vastamiseks palume pöörduda hanke läbiviija poole e-posti aadressil: toomas.kalda@kaitseinvesteeringud.ee

Oleme tänulikud, kui saadate tagasisideme hiljemalt 04. september 2020

2020-08-25T10:48:43+00:00