Oleme ette valmistamas riigihanget „Siseruumide koristus- ja puhastustööd“ ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema turu-uuringus. Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kommenteerida kirjalikult etteantud aja jooksul.

Tehnilise kirjelduse projekti väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna insenertehnilise büroo tooteinseneri Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee.

Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.01.2021 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.01.2021.
Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

 

 

 

 

 

2021-01-15T18:14:50+00:00