Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Valgustusvahendite komplektide soetamine transpordikastis“. Riigihange viiakse läbi III kvartalis.

Turu-uuringu eesmärk
Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele § 10. Turu-uuringu läbiviimise tulemusena saab Riigi Kaitseinvesteeringute keskus määratleda sobivaima hankemenetluse liigi, kirjeldada konkurentsi tagavad tehnilised nõuded ostetavale kaubale/teenusele, fikseerida pakkujate kvalifitseerimistingimused ning ka võimalikud pakkumuste hindamiskriteeriumid.

Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma tagasiside vastavalt manusele LISA 1 „Tagasiside leht“ vormile.

Tagasiside leht sisaldab endas kolm (3) erinevat lehte:
a) Info ettevõtte kohta;
b) Küsimused toodete ja teenuste osas vastavalt turu-uuringu esemele.
c) Hinnainfo

Palun esitada tagasiside elektrooniliselt aadressile priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 30. juuni 2021.

Lae alla täpsem hanke kirjeldus ja võimalikud tehnilised lahendused kui ka muu oluline info
Lae alla LISA 1 “Tagasiside leht”

 

2021-06-07T10:55:47+00:00