Uudised2019-08-30T14:24:53+00:00

Uudised

01.09.202001.09.2020

Paldiski sõjaväelinnakusse kerkib uus 300-kohaline kasarmu

01.09.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS sõlmisid töövõtulepingu, mille tulemusena valmib järgmise aasta lõpus Paldiski ajateenijatele uus kaasaegne kasarmu.   Tegemist on järjekorras kaheteistkümnenda tüüpprojekti järgi ehitatava kaitseväe kasarmuga, mis koondab ühte hoonesse üksuse elu- ja õpperuumid ning varustus- ja hooldusruumid. Igas kasarmus on 300 majutuskohta ja 30 töökohta. „Sama põhiprojekti on väiksemate muudatustega kasutatud pea kõigis väeosades", märkis Kaitseinvesteeringute keskuse taristuosakonna Lääne portfellijuht Mario Metsoja. „Tüüpkasarmute ehitus on aidanud kaasa projekteerimis- ja ehitustööde kiirenemisele ning võimaldanud meil jõuda lepingusse [...]

25.08.202025.08.2020

TURU-UURING: Kaitseväe veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetus- ja remonditeenus

25.08.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib läbi viia riigihanke, sõlmimaks raamlepingud Kaitseväe veoautode ja nende haagiste amortiseerunud kastipõhjade vahetus- ja remonditeenuse ostmiseks. Käesolevaga soovime vastavalt riigihangete seaduse § 10-st tulenevalt teostada eelneva turu-uuringu. Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks oleks teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid oleksid huvitatud hankeprotsessil osalema ja kas RKIK’i poolt planeeritud tingimused on asjaosalistele sobilikud. Riigihanke käigus soovime leida partnereid, kes on suutelised suures mahus teostama veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetuse- ja remonditeenust selliselt, et originaalveokasti põhi asendatakse samaväärse uuega. [...]

14.08.202014.08.2020

Eesti alustab NATO küberväljaõppe läbiviimist

14.08.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis kolme Eesti ettevõttega: Guardtime OÜ, Clarified Security OÜ ja CybExer Technologies OÜ-ga nelja-aastased raamlepingud erineva taseme küberväljaõppe läbiviimiseks nii Eesti kui ka liitlaste ja partnerite ekspertidele. Väljaõppe eesmärgiks on tagada NATO valmisolek küberrünnakuteks, tõsta teadlikkust küberhügieenist ja küberjulgeoleku valdkonnast laiemalt. „IKT sektori ja tehnoloogia väga  kiire areng on kaasa toonud aina kasvava sõltuvuse küberruumist ja seal toimuvast. Seetõttu on avalike teenuste: side, pangateenus, e-kaubandus jm küberkaitse üheks NATO kollektiivkaitse põhiülesannetest, mis eeldab järjepidevat teadmiste ja oskuste [...]

12.08.202012.08.2020

Kutsume osalema metallijäätmete müügi turu-uuringus

12.08.2020|

Oleme ette valmistamas metallijäätmete müügi enampakkumist ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema turu-uuringus. Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava enampakkumise tehnilist kirjeldust ning anda huvitatud isikutele kirjalikuks kommenteerimiseks etteantud aja jooksul. Tehnilise kirjelduse projekti väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialisti Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.08.2020 ning tagasisidet ootame hiljemalt 24.08.2020. Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

07.07.202007.07.2020

Infokoosolek uue raskeveoautorongide hanke teemal

07.07.2020|

Lugupeetud koostööpartner ja hankest huvitatud osapool. Kutsume Teid hommikukohvile ja infokoosolekule seoses tühistatud raskeveoautorongide hankega ning sooviga välja kuulutada uus hange. Kohtumise esmärgiks oleks huvitatud osapooltele tutvustada hanke administratiivset ülesehitust, võimalikku ajakava ning arutada läbi ka võimalikud murekohad. Täpsemad teemad on järgmised: hanke väljakuulutamise ajakava; hanke administratiivse ülesehituse tutvustus; hanke üldine TK tutvustus; osalejate küsimustele vastamine ja muud teemad, mis võivad esile kerkida. Loodame, et vaatamata südasuvisele ajale ja puhkuste perioodile, leiate võimaluse osalemiseks. Koosolek toimub 16.07.2020 (neljapäeval) kell 09:30 [...]

06.07.202006.07.2020

Riigihange sihtmärkide ostmiseks

06.07.2020|

Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Sihtmärkide ostmine (viitenumber 223895)“ eesmärgiga sõlmida raamlepingud järgnevaks 48 kuuks. Hanke esemeks on lainepapist, puidust ja metallist sihtmärgid. Hange on jaotatud osadeks materjalide kaupa ning pakkumuse võib esitada kas ühele, mitmele või kõigile hanke osadele. Taotluste esitamise tähtaeg on 20.07.2020 kell 14:00. Hanke info on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1996892/general-info

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee