Uudised2022-05-17T14:29:59+00:00
02.05.202302.05.2023

Eesti ostab esmakordselt varitsevat õhuründemoona

02.05.2023|

Eesti ostab Iisraeli Riigi ettevõttelt Israel Aerospace Industries (IAI) suures koguses varitsevat õhuründemoona. Tegemist on seni ühe kalleima kaitsevaldkonna hankega, mis Eesti on kunagi teinud. Varitseva õhuründemoona hankimise peamine eesmärk on kasvatada Eesti pikamaa täpisründe võimet. Koostöös pikendatud laskeulatusega suurtükkide laskemoona, laevatõrje rakettide ja mitmikraketiheitjatega [...]

26.04.202326.04.2023

Eesti hangib Soome ettevõttelt uued snaiprirelvad

26.04.2023|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Soome ettevõttega Sako uute 8,6 mm snaiprirelvade hankimiseks kaitseväele ja kaitseliidule. Uued relvad on edasiarendus varasemalt kasutuses olnud snaiprirelvast, olles seejuures võrreldes vana mudeliga täpsemad ja laskeomadustelt stabiilsemad. Raamlepingu maht järgnevaks seitsmeks aastaks on 40 miljonit eurot.  „Sako TRG [...]

21.04.202321.04.2023

Eesti toetab Moldova kaitsevaldkonna arendamist

21.04.2023|

Eesti toetab Moldova kaitsevaldkonna arendamist Moldova Vabariigi Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) allkirjastasid 14. aprillil vastastikuse mõistmise memorandumi hõlbustamaks vastastikust koostööd Euroopa Liidu abi meetmete rakendamisel Euroopa rahurahastu kaudu. Otsus Moldova toetamiseks võeti vastu möödunud aasta juunis, mille raames soetab RKIK Moldova relvajõududele mitte-surmavat [...]

18.04.202318.04.2023

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ida- ja läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 24.-29.04.2023

18.04.2023|

Seoses alanud riigikaitseliste suurõppuste aktiivsema perioodiga teavitame teid, et kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ida- ja läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 24.-29.04.2023 Laiendatud ohuala piir ning RMK Oandu-Ikla matkaraja alternatiivmarsruudi leiab kaitseväe keskpolügooni kaardilt: https://mil.ee/wp-content/uploads/2023/04/KVKP_LOA_kaart_pdf.pdf Laiendatud ohualade kasutamisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub ohtlik tegevus, mis [...]

17.04.202317.04.2023

17.-21. aprill toimuvad Soodla harjutusväljal Kaitseväe õppused

17.04.2023|

Teavitame, et 17.-21. aprill toimuvad Soodla harjutusväljal Kaitseväe õppused, mille raames kasutatakse harjutusväljal liikursuutükke K9 Kõu. 17.-20. aprill toimuvad taktikaharjutused, kus liigutakse harjutusvälja lõuna alas liikursuurtükkidega. Õppuse ajal on Soodla harjutusväljal liikumine piiratud. Juurdepääsuteedele on paigaldatud mehitatud või mehitamata tõkestuspostid ja infotahvlid. 21. aprillil toimuvad [...]

31.03.202331.03.2023

Miinisadamasse planeeritakse uut merepäästehoonet

31.03.2023|

Miinisadamasse planeeritakse uut merepäästehoonet Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) alustas uue merepäästehoone projekteerimist Tallinnas Miinisadamas. Hoone ehitatakse politsei- ja piirivalveametile merepääste teenuse ning merepääste koolitusvõimaluste tagamiseks. Projekteerimisleping sõlmiti osaühinguga Esplan. Kavandatavas uues hoones hakkavad paiknema politsei- ja piirivalveameti (PPA) merepääste teenuse ruumid, sealhulgas ruumid merepäästega seotud [...]