Uudised2022-05-17T14:29:59+00:00
08.06.202208.06.2022

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust

08.06.2022|

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) maksis Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe alusel harjutusväljade mõjupiirkonna omavalitsustele iga-aastast tegevustoetust ligi 300 000 eurot. RKIK taristuprojektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasiku sõnul on toetuse üks olulisemaid eesmärke kohalike omavalitsustega tihe koostöö [...]

07.06.202207.06.2022

Sõda Ukrainas: milline on selle mõju Eesti mereväe ja õhuväe varustatusele?

07.06.2022|

Sõda Ukrainas: milline on selle mõju Eesti mereväe ja õhuväe varustatusele? Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on saanud tänu pikka aega väldanud koroonapandeemiale õhu- ja mereväe varustamisel hindamatu kogemuse, mis ühtlasi on aidanud valmistuda ette ka Ukraina sõja mõjudega toimetulekuks. Varuosade tarneprobleemidest aga suure tõenäosusega kõigele [...]

22.05.202222.05.2022

Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse

22.05.2022|

Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse Kaitseväe Ämari lennubaasi juhtimiskeskuses viidi äsja läbi nii riist- kui tarkvarauuendus, mis muu hulgas integreerib need varasemaga võrreldes märksa enam tavalennunduses kasutatavate süsteemidega. Täpsemalt puudutas uuendus lennuvälja juhtimissüsteemi DIFLIS ja selle konsooli INFOMAX. Mindi üle 64-bitist tarkvara toetavale riistavale, [...]

20.05.202220.05.2022

Käivitus proteeside ja abivahendite hange

20.05.2022|

Käivitus proteeside ja abivahendite hange Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja riigihanke „Proteesid ja abivahendid“, mille tulemusel hüvitatakse sõlmitavate lepingute alusel proteeside ja abivahendite soetamine eelkõige teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud kaitseväe tegevväelastele ja teenistusest vabastatutele. Hanke eeldatav maksumus on 2,8 miljonit eurot käibemaksuta, [...]

20.05.202220.05.2022

Ida-Virumaale rajatakse riigikaitselisel eesmärgil uus tee

20.05.2022|

Ida-Virumaale rajatakse riigikaitselisel eesmärgil uus tee  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) rajab Ida-Virumaale riigikaitselisel eesmärgil uue teetrassi Sirgala harjutusväljaku ja Kaitseväe Jõhvi linnaku vahele. Selleks andis Keskkonnaamet loa raadamistöödega alustamiseks endise põlevkivikaevanduse aladel väiksema lindude asutustihedusega metsades juba linnurahu perioodil. Käesoleva aasta kevadest, kui julgeolekuolukord [...]

19.05.202219.05.2022

Suurõppusel Siil süüakse ära 12 tonni konserve ja 4,2 tonni suppi

19.05.2022|

Suurõppusel Siil süüakse ära 12 tonni konserve ja 4,2 tonni suppi Suurõppusel Siil 2022 toitlustamise eest vastutav Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on õppuse eduka kordamineku tagamiseks osalejatele välja jagamas muljetavaldava koguse toitu. RKIKi toitlustuse portfellijuhi Agne Silde sõnul on asutuse korraldada õppuse toitlustuse [...]