Organisation

RKIK – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – on kaitseministeeriumi valitsemisala keskne hankija, kes vastutab materjalide ja teenuste kättesaadavuse eest ning tagab riigikaitseks vajaliku toimiva ja ohutu taristu. Meie eesmärk on võimaldada riigikaitsetega tegelevatel organisatsioonidel keskenduda oma põhitegevustele, vähendades nende halduskoormust ja tagades Eesti kaitsevõime maksimaalselt efektiivse arengu. Meie kollektiivi kuuluvad oma valdkondade tipptasemel insenerid, spetsialistid ja juhid, kokad ja abikokad, kes tagavad enda oskuste ja teadmistega kaitsevaldkonna kiire ning efektiivse varustatuse ja arengu.

Meie missioon tagada, et iga kaitsesse investeeritud euro tooks tagasi võimalikult palju kaitsevõimet.

Significant Increase in Investments and Procurements

Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringute ja erivarustuse hangete maht on mitmekordistunud. Kui 2010. aastal oli riigikaitse valdkonnas investeeringute ja kaitseotstarbeliste hangete maht 57,3 miljonit eurot, siis 2023. aastal ületasid kaitsekulud esmakordselt 1 miljardi euro piiri. Samast aastast alates on kaitsekulud rohkem kui 3 protsenti SKPst, püsides eelolevatel aastatel 1,5 miljardi euro lähedal.

Need for More Effective Coordination

Kuna hanked on muutunud keerulisemaks ning kasvanud on vajadus riigikaitselise taristu mahu kasvuks, on nii hangete kui ka taristuvaldkonnas tekkinud selgem vajadus ühtsema ja tõhusama koordinatsiooni järele. See vajadus selgitati juba 2010. aastal valminud riigikaitse strateegias, mille alusel loodi keskne asutus kaitseministri käskkirjaga 9. novembril 2015. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2017.

Standardizing Processes, Clarifying the Procurement Process

The center enables standardizing processes previously used in different institutions, improving the quality of contracts, and clarifying the roles and responsibilities of all parties involved. The entire procurement process is more transparent and clear.

Department Regulations

Procurement Department Regulations

hangete-osakond PDF, 200.22 KB

Infrastructure Department Regulations

taristuosakonna-pohimaarus PDF, 197.57 KB

General Department Regulations

uldosakonna-pohimaarus-2 PDF, 194.54 KB

Read and Learn More:

Official salary data for public servants can be found on the public service website.