Algab konkurss Ämari lennubaasi kunstiteoste leidmiseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja konkursi, et leida kunstiteosed Ämari lennubaasi.

Kunstiteos kavandatakse kolmele seinapinnale lennubaasi äsja valminud sõdurikodu avatud puhkealal, mis on kaitseväelastele, teenistujatele ja liitlastele vaba aja veetmise koht.

Konkursi tingimuste kohaselt võib teos ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale ning teose loomisel tuleb kasutada tasapinnalist lahendust. Otsitav ideelahendus võiks lähtuda muidugi ka hoone arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest.

Kunstiteoste seinapindade maksimaalsed mõõdud kõigil kolmel pinnal eraldi 2000×2000 mm. Kogu paiknemisala ei pea taiesega täitma, kuid loodav kunstiteos peab olema nähtav ja mõjus.

Sisu osas ei ole sobivad propagandistlikud lahendused, ent kunstiteos võiks väljendada Eesti kaitseväele olulisi väärtusi nagu ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus.

Kunstiteoste kogumaksumus ilma käibemaksuta on 28 805 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Teise ja kolmanda koha ning eripreemiate fondi suuruseks on 2750 eurot.

RKIK korraldab konkursi vastu huvi tundjatele 20. aprillil algusega 11. 00 tutvumispäeva. Soovist sellel osaleda tuleb hiljemalt nädal ette end e-kirja (ave.nael@kaitseinvesteeringud.ee) teel registreerida ja edastada oma nimi, isikukood ja kui on, siis kas esindatav asutuse, ettevõtte või organisatsiooni nimi.

Taotlusi ja kavandeid saab esitada kuni 25.05 2022 kell 15.00. Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud ideekavandis pakutud ja žürii poolt kinnitatud asukohta hiljemalt 30. novembriks 2022.

Harjumaal Ämaris asuv lennubaas on Eesti õhuväe struktuuriüksus ja selle keskne osa on lennuväli. Aastail 2008–2012 ehitati Ämarisse uus lennuliiklusala, vajalikud sõiduteed ja uued hooned – angaarid, autoremondihall, laod, staabihooned, meditsiinikeskus, söökla, ühiselamu, spordisaalid.

Seega on tänapäeval pea täielikult olemas nüüdisaegse lennubaasi funktsioneerimiseks vajalik taristu, kus suudetakse tagada head tingimused kodust kaugele tulnud liitlastele – igapäevaseks on muutunud NATO õhuturbesalga hävitajate lennud.

Lisainfo: ave.nael@kaitseinvesteeringud.ee

Küsimused ja vastused 07.04.2022

Konkursil osalemiseks vajalik info:
Kunstikonkursi võistlusjuhend
Asukohaskeem
Julgeolekutingimused

2022-04-13T07:28:57+00:00