EL struktuurfondidest rahastatud projektid

Brontose jätkuarendus võimaldab Kaitseväe harjutusaladel maal, merel ja õhus nii Eesti üksustel kui ka liitlastel paremini planeerida ja ohutumalt läbi viia väljaõpet. Selle tulemusena tõuseb üksuste väljaõppetase ja tugevneb riigikaitse.

Riigikaitseliste väljaõppealade andmekogu täiendamise (BRONTOS 2+) arendusprojekti eesmärgiks on organisatsiooni sisemiste tööprotsesside optimeerimine, teenuse kvaliteedi tõstmine, väljaõpperessursside kasutamise efektiivsuse tõstmine. Arendusprojekti eesmärgiks on täiendada infosüsteemi Brontos 2.0, kus kaitseväel, kaitseliidul ning politsei- ja piirivalveametil on võimalus planeerida väljaõppealadele oma väljaõpet.

Projekt koosnes kahest osast:

  • Tarkvara arendus (Quretec OÜ)
  • Tarkvara turbetestimine (KPMG Baltics OÜ)

Eraldatud toetus: 399 840 EUR, mis koosnes 85% EL regionaalarengu fondist ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Projekti periood: 09.12.2021-29.07.2023

Varasemalt EL struktuurfondidest rahastatud riigikaitseliste väljaõppealade broneerimissüsteemi projektid