Dokumendiregister

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse dokumendiregistri avalikus vaates saab tutvuda asutuse dokumentidega. Juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue aadressil [email protected].

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on tagatud juurdepääs alates 01.03.2021 registreeritud avalikele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele juurdepääs puudub, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene ehk dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on avaliku teabe seaduse alusel juurdepääsupiiranguga. Need dokumendid ei ole avatavad avalikus dokumendiregistris.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente alljärgnevate andmeväljade järgi:

 • Dokumendi pealkiri
 • Registreerimise kuupäev
 • Dokumendi liik
 • Teine osapool. Saatja või saaja nimi.
 • Saatja viit. Asutuse dokumendi registreerimise number.
 • Juurdepääs. Avalik – juurdepääsupiiranguta; AK -asutusesiseks kasutamiseks.
 • Juurdepääsupiirangu alus. Otsida saab seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsu lõpu kuupäev.

Registreerimise või juurdepääsupiirangu kuupäeva järgi otsides:

 • Sisesta mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Näiteks kui soovite leida 01.02.2021 registreeritud dokumenti või dokumente, tuleb väljale “alates” sisestada kuupäev 01.02.2021 ning väljale “kuni” kuupäev 01.02.2021.
 • Alates teatud kuupäevast registreeritud dokumentide leidmiseks sisesta kuupäev ainult väljale “alates”. Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud alates 01.02.2021, siis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates 01.02.2021 (uuemad ees).
 • Kuni teatud kuupäevani registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale “kuni”. Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud kuni 01.02.2021, kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud kuni 01.02.2021 (uuemad ees).

Dokumentide nimekiri

 • Otsingu tulemus kuvatakse tabelina, mis on jaotatud lehekülgedeks. Maksimaalselt kuvatakse 100 dokumenti, uuemad eespool. Täpsema tulemuse saamiseks tuleb otsingut täpsustada.
 • Dokumendi metaandmete ja avalike failide nägemiseks klõpsa tulemuste veerus olevale hüperlingile.
  Avalikke faile näeb plokis “Failid” ja seosdokumente plokis “Seosed”.