Harjutusväljad

Harjutusväljad on maa- või merealad koos selle kohal oleva õhuruumi ja seal asetsevate väljaõppeehitistega, kus korraldatakse laskmisi ja lõhketöid, katsetatakse relvi, lahingumoona ja muud tehnikat ning viiakse läbi taktikalisi harjutusi. Meie hallata on kõik Eestis asutatud seitse harjutusvälja: kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla, mille kogupindala kokku on ligikaudu 27 000 ha. Harjutusväljade asukohad lähtuvad väljaõppekeskuste paiknemisest, et tagada väljaõppekeskustele võimalus korraldada lahinglaskmisi vähemalt rühmasuurustele üksustele.

Harjutusväljade planeerimise ja ehitamisega tegeleb kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Harjutusväljade graafikud ja kontaktandmed on leitavad kaitseväe veebilehelt: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/

Teadmiseks kohalikule elanikule ja matkajale

Harjutusväljade välispiirid on maastikul tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega. Igale postile on peale märgitud must nool, mis on suunaga harjutusvälja poole. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on kirjutatud harjutusvälja kontaktandmed. Kontaktnumbrilt saab infot, kas harjutusväljal toimub ohtlik tegevus ning kas sisenemine sinna on parasjagu keelatud.

Harjutusväljale sisenevate teedele on paigaldatud tõkkepuud, teede äärde infotahvlid ja lipumastid. Harjutusväljale sisenemine on keelatud, kui lipumasti on heisatud punane lipp või põleb punane signaaltuli. Punane heisatud lipp või punane signaaltuli viitavad sellele, et harjutusväljal toimuvad samal ajal eluohtlikud tegevused. Samuti on harjutusväljale sisenemine keelatud kinnise tõkkepuu korral.

Harjutusvälja sissesõiduteedele paigaldatud infotahvlitel on kirjas harjutusväljal kehtivad piirangud, kasutusinfo kui ka kontaktid.

Lisaks on harjutusväljade asukohad kuvatud ka Maa-ameti maainfo kaardirakenduses https://xgis.maaamet.ee/ ning RMK mobiilirakenduses Loodusega Koos.