Kontaktid

Meie missioon on tagada, et iga kaitsesse investeeritud euro tooks tagasi võimalikult palju kaitsevõimet.

Magnus-Valdemar Saar

Magnus-Valdemar Saar

Peadirektor

Katri Raudsepp

Katri Raudsepp

Peadirektori asetäitja

Peadirektori asetäitja korraldab asutuse igapäevast tööd, juhib tugiprotsesside arendamist ja vastutab RKIK osaluse eest valitsemisalaülestes planeerimisprotsessides

Andri Maimets

Andri Maimets

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuhi ülesanne on tagada keskuse välis– ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste kavandamine, korraldamine ja arendamine ning koostöö sihtrühmadega

Krismar Rosin

Krismar Rosin

Pressiesindaja

Pressiesindaja ülesanne on avalikkuse teavitamine ning suhtlus pressiga

Hangete osakond

Ivar Janson

Ivar Janson

Hangete osakonna juhataja

Ramil Lipp

Ramil Lipp

Kategooriajuht (relvastus)

Relvastus, lahingumoon, vaatlusseadmed, pioneer/TBK ja nende elutsükkel

Priit Soosaar

Priit Soosaar

Kategooriajuht (side ja radarid)

Side, radarid, side- ja navigatsioonisüsteemid, teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid

Erko Sepri

Erko Sepri

Kategooriajuht (sõidukid, tehnika & logistika)

Ratassõidukid ja eritehnika ning nende remont ja hooldus ning varuosad.

Maia Prunt

Maia Prunt

Kategooriajuht (sõdurivarustus ja elutoetus)

Riide- ja erivarustuse, isikukaitsevahendid, meditsiinitarvikute, väliteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus

Marek Mardo

Marek Mardo

Kategooriajuht (õhu-, vee & lahingsõidukid)

Õhu-, vee- ja lahingsõidukid ning nende varuosad ja hooldus.

Kristo Raud

Kristo Raud

Kategooriajuht (taristu ja teenused)

Masinad, tööriistad, toitlustusinventar, nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent, teisaldatavad ehitised, kinnisvara korrashoid; sh igapäevaelu mõjutavate teenuste hankimine, nt koolitused, taksoteenuse ja uuringud

Taristuosakond

Kadi-Kai Kollo

Kadi-Kai Kollo

Taristuosakonna juhajata

Elari Kalmaru

Elari Kalmaru

Harjutusväljade portfellijuht

Agne Silde

Agne Silde

Toitlustusteenuse portfellijuht

Peeter Karja

Peeter Karja

Lõuna portfellijuht

Ando Voogma

Ando Voogma

Põhja-kirde portfellijuht

Steven Linkov

Steven Linkov

Lääne portfellijuht

Kaupo Kaasik

Kaupo Kaasik

Taristuprojektide koostöö koordinaator

Üldosakond

Heli Randes

Heli Randes

Üldosakonna juhataja

Merle Vilu

Merle Vilu

Õigusvaldkonna juht

Tambet Tõnisson

Tambet Tõnisson

Riigivara valdkonna juht

Markko Lepikult

Markko Lepikult

Välissuhete nõunik

Haldusjuhid

Siim Pikkur

Siim Pikkur

Harjutusväljade haldusjuht

Toomas Soosaar

Toomas Soosaar

Lõuna portfelli haldusjuht

Kajar Viiberg

Kajar Viiberg

Lääne portfelli haldusjuht

Siim Pilv

Siim Pilv

Põhja piirkonna haldusjuht

Risto Sulger

Risto Sulger

Kirde piirkonna haldusjuht