Taristu2021-09-21T11:05:43+00:00

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke. Ministeeriumi ja tema allasutuste kinnisvara arendamine, ehitamine ja haldamine on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ülesanne.

Riigi kinnisvararegister»

1300 ehitist ja 875 katastriüksust

Kaitseministeeriumi haldusalasse kuulub üle 1300 ehitise ning 875 katastriüksust, mille pindala on üle 35 000 ha. Valdavat osa neist haldab kaitseinvesteeringute keskus.

Kõik toimingud kinnisvaraga

Kaitseinvesteeringute keskus koondab seni kaitseministeeriumis ja kaitseväe toetuse väejuhatuses töötanud ehitus- ja kinnisvaraeksperte, insenere, haldus- ja hooldusspetsialiste. Nende ülesanne on kogu riigikaitselise taristu arendamine, sealhulgas planeeringute korraldamine, ehitamine ning kinnisvara haldamine, samuti kõigi kinnisvara käsutamisega seotud toimingute tegemine.

Arendamine ja ehitus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus planeerib uusi arendusi ja korraldab planeeringute koostamist, projekteerimist ning ehitamist, kinnisvara ostu ning müüki. Samuti korraldab keskus katastrimõõdistamisi ja vajadusel rendihankeid ning seisab hea, et arendus- ja ehitustegevus oleks kooskõlas keskkonnanõuetega. Keskus tellib vajadusel ka NATO Julgeolekuinvesteeringute Programmi (NSIP) tehnilise ekspertiisi ja määrab selle maksumuse.

Kinnisvara haldus

Taristuosakonna haldurid ja spetsialistid korraldavad kinnisvara haldamist, peavad arvestust erinevate objektide kohta. Kinnisvarahaldurid on kõigis piirkondades.
Taristuosakond korraldab vajadusel suurõppuste logistikat ning liitlasüksuste toetamist.

Kinnisvarahaldurite kontaktid » (104.73 KB, PDF)

Taristu hankeplaan 2018-2019

Miinisadama uus söökla

Harjutusalad

Kaitseinvesteeringute keskus kavandab kaitseväe harjutusalade arendamist, sealhulgas maade ostmist ja võõrandamist ning maastikul toimuvaid töid – metsaraiet, teede ja rajatiste ehitust ning vastavust keskkonnanõuetele.

Enne projekteerimistöödega alustamist korraldavad keskuse taristuosakonna eksperdid vajalikud eeluuringud, keskkonna- ja riskianalüüsid ning keskkonnamõjude hindamise. Vajadusel tellib keskus spetsiaalseid uuringuid, sealhulgas mürauuringuid.

Harjutusväljad ja lasketiirud »
Harjutusväljade veebileht »

Harjutusalad

Uusehitised

Koostöös kaitseväega on ehitusekspertidel valminud tüüpkasarmu projekt, mille järgi on ehitatud kasarmud Kuperjanovi pataljonis, Viru pataljonis, Ämari lennubaasis jt väeosades. Tüüpkasarmu projekt on valminud kaitseväe väljaõppevajadusi silmas pidades, on ökonoomne ning seda täiendatakse pidevalt.

Tüüpkasarmu

Arendus- ja ehitustegevus 2018–2021

2018. aastal valminud projektid:

 • Tapa linnakus valmis kaks uut kasarmut, hooldus- ja õppehallid, tehnika varjualused ning remonditöökoda
 • Tapa linnaku vana söökla ehitati ümber sõdurikoduks
 • kaitseväe keskpolügooni teeninduskeskuse välipesula
 • Jõhvi linnaku remondihall ja tankla
 • Sirgala harjutusvälja teeninduskeskus
 • Ämari linnaku uus reoveepuhasti
 • Tapa linnas Karja tänava rekonstrueerimine koostöös kohaliku omavalitsuseha

2019. aastal valmivad suuremad projektid:

 • Tapa linnaku spordihoone, tagalahoone ja meditsiinikeskus

 • Jõhvi linnaku kasarm

 • Paldiski linnaku ühiselamu rekonstrueerimine kasramuks

 • Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus

 • Tapa linnakute vahelise tee ehitus

Ajaloolise pärandi renoveerimine

Lisaks uutele rajatistele on renoveeritud ka rida muinsuskaitsealuseid ja ajaloolisi hooneid: praeguse Kuperjanovi pataljoni ajaloolised kasarmud, mereväebaasi ajalooline miiniladu, kus praegu paikneb kasarmu, endine torpeedokoda, kuhu rajati söökla, kaitseväe peastaabi hoone, Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi hoone (Viimsi mõis), Seli tervisekeskuse hooned Seli mõisa kompleksis.

Viimase kaheksa aasta jooksul on kaitseministeerium renoveerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid ca 38 miljoni euro eest.

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii »

Seli mõisakompleks Raplamaal

Ehitatud ja korduvalt ümber ehitatud 18–20. sajandil, renoveeritud aastatel 2005–2015, kasutusel kaitseministeeriumi tervise- ja taastusravikeskusena.

Kasarmud Võrus, Taara linnakus

Ehitatud 1932 ja 1936, renoveeritud 2002 ja 2007, kasutusel kasarmutena Kuperjanovi pataljonis.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste hoone Tartus

Ehitatud 1938–1940, renoveeritud 1998–1999, kasutusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse, Balti Kaitsekolledži õppehoonena, samas majas paikneb ka Kaitseliidu Tartu malev.

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum Viimsis

Mõisasüda ehitatud esmakordselt 18. sajandil, pärast 1865. aastat ümber ehitatud, renoveeritud 1990-ndate lõpus ja 2000-ndate alguses, hoones paikneb Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum.

Kaitseväe peastaabi hoone Tallinnas

Ehitatud 1925. aastal sõjaväe hospidaliks, renoveeritud 2002, hoones paikneb Kaitseväe Peastaap.

Miinisadama ajaloolised hooned

Torpeedokoda – ehitatud 1925. aastal, renoveeritud 2015–2016, kasutusel mereväebaasi sööklana. Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913. aastal, renoveeritud 2014–2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmu ja bürooruumidena.