Uudised2019-08-30T14:24:53+00:00

Uudised

25.05.202025.05.2020

Kutsume osalema riigihankel “IT taristu (Dell EMC ja CISCO) seadmete ostmine”

25.05.2020|

Riigihanke (viitenumber 222662) eesmärk on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, kelle kaudu osta Dell EMC seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge kui ka Cisco seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge ning vastavalt vajadusele koos installatsiooni ja/või seadistustöödega. Hanke esemest lähtudes on hange jaotanud kaheks osaks tootjapõhiste gruppidena: OSA 1 – Dell EMC seadmed OSA 2 – CISCO seadmed Pakkumusi võib esitada nii ühele kui ka kõigile osadele. Otstarbekuse kaalutusel jätab hankija kogu [...]

18.05.202018.05.2020

Kutsume osalema riigihanke „Kliimaseadmete hooldus ja remont“ turu-uuringus

18.05.2020|

Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kirjalikult kommenteerida etteantud aja jooksul. Kavandatava hanke tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialisti Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.05.2020 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.05.2020. Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

14.05.202014.05.2020

Kutsume osalema riigihankel “Küberohtude simulatsioonitarkvara loomine”

14.05.2020|

Hanke (viitenumber 222836) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisala küberohtude simulatsioonitarkvara loomine ja arendus. Loodav tarkvara simuleerib pahavara, et treenida küberoperaatoreid leidma uusi ja tundmatuid ohte, mille kohta puudub internetis avalikult kättesaadav teave. Simuleeritud pahavaral võivad olla kõik tavapärasele pahavarale iseloomulikud tunnusjooned, kuid lisaks on loodud selle uurimise lahendus, paigaldus- ja kasutusjuhendid, indikaatorid jms elemendid, mis on vajalikud edukaks väljaõppetegevuseks. Spetsiifiliste funktsioonidega pahavara või pahavara simuleerivat tarkvara kasutatakse küberkoolitustel,  –õppustel ning - operatsioonide simuleerimisel küberharjutusväljal. Pakkumuste esitamise tähtaeg on [...]

14.05.202014.05.2020

Kutsume osalema riigihankel “Küberväljaõpe”

14.05.2020|

Hanke (viitenumber 219263) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, et läbi väljaõppe tõsta Kaitseministeeriumi valitsemisala küberhügieeni, küberkaitse, küberründe või muu küberjulgeoleku-alase distsipliini teadmisi. Väljaõpe võib toimuda ka väljaspool Eestit (NATO peakontoris jt riikides). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.06.2020 kell 11.00. Hanketeade on leitav riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1644839/general-info Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Priit Soosaar Kategooriajuht (Side ja radarid) Tel: 717 0461 Mobiil: 5919 5005 E-post: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

11.05.202011.05.2020

Kutsume osalema riigihankel „Videokonverentsside seadmete (VTC seadmed) ja tarkvara ostmine koos tehnilise toega“

11.05.2020|

Hanke (viitenumber 222511) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate video- ja telekonverentsside seadmete (edaspidi VTC seadmete) täiustamine, olemasolevate seadmete parendamine, täiendavate seadmete soetamine ja tarkvarade hankimine vastavalt vajadusele. Riigihange on jaotatud osadeks: OSA 1 – CISCO VTC seadmed OSA 2 – POLYCOM VTC seadmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 10.00 Hanketeade on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1868952/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!

11.05.202011.05.2020

Kutsume osalema riigihankel „Rugged seadmed (sh Full-, semi- ja tööstuslikud rugged seadmed)“

11.05.2020|

Hanke (viitenumber 222476) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks eesmärgiga varustada Kaitseväge ja Kaitseliitu full-, semi- ja tööstuslike rugged seadmete ja nende lisatarvikutega. Käesolev riigihange on jaotatud osadeks: Osa 1 — Full-rugged seadmed Osa 2 — Semi-rugged seadmed Osa 3 — Tööstuslikud rugged seadmed Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.06.2020 kell 10.00 Hange on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1865812/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!  

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee