Uudised2019-08-30T14:24:53+00:00

Uudised

26.11.202026.11.2020

Eesti Kaitsetööstuse Liidu 2020 aastakonverents

26.11.2020|

Eesti Kaitsetööstuse Liidu aastakonverents, ülekanne Postimehe veebiportaalis ja EKTL-i sotsiaalmeediakanalites. Eesti kaitsetööstus Liidu aastakonverentsil jagavad kogemusi ja teadmisi kaitsetööstuse eksperdid nii kodusest Eestist, erinevatest Euroopa riikidest, aga ka Lähis-Ida regioonist. Näpunäiteid edukaks osalemiseks EL kaitsealastes projektides jagavad Euroopa Komisjoni Kaitsetööstuse ja Kosmose peadirektoraadi peadirektor, suured kaitsetööstuse ettevõtted Leonardo Itaaliast ja Microflown AVISA Hollandist ning Kusti Salm, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor. Euroopa Liit on astunud käegakatsutava sammu Euroopa kaitsevõime tugevdamiseks, investeerides selleks kuni aastani 2027 kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse ligikaudu 8 miljardit [...]

25.11.202025.11.2020

25.11.2020|

Täna tutvustasime veebisilla vahendusel meie tänastele ja tulevastele partneritele sõidukite (s.h soomustatud) ja tehnika kategooria järgmise nelja aasta plaane. Eesti ettevõtted on meie jaoks väga olulised koostööpartnerid ja oleme võtnud endale eesmärgiks meie omavahelist koostööd veelgi suurendada. Seega püüame aegsasti Eesti turgu informeerida, et lihtsustada ettevõtete tulevikuplaanide tegemist. Infoseminar oli väga asjalik, mida ilmestab osalejate kõrge rahulolu 4,6/5 p. Osalejaid oli kokku üle 40. Infopäeval andsid oma valdkonna ülevaate meie sõidukite ja tehnika kategooriajuht Toomas Kalda, soomustatud sõidukite ja tehnika [...]

20.11.202020.11.2020

Pinna- ja põhjavee seire Kaitseväe harjutusväljadel

20.11.2020|

Teostame regulaarlselt pinna- ja põhjavee seiret Kaitseväe harjutusväljadel, et saada andmeid meie harjutusväljadel paiknevate veekogumite seisundist ning hoida silm peal oluliste ainete trendidel. Seire eesmärk on hinnata Kaitseväe tegevuse mõju harjutusväljade alal moodustuvale pinna- ja põhjaveele. Juhul kui veeseire tulemused näitavad veeseisundit ohustavate kontsentratsioonide tõusu, saame õigeaegselt rakendada vastavaid leevendavaid meetmeid. Pinnavee seirepunktidest võetud veeproovides määratakse igal aastal vee füüsikalis-keemilised näitajad. Tulemuste põhjal saab väita, et üldiselt on harjutusväljade pinnavee seirepunktides veekvaliteet väga heas seisundis. Samuti analüüsitakse põhja- ja pinnavee seirepunktides [...]

19.11.202019.11.2020

Postimees: Kaitseinvesteeringute juht: hangetega on olnud probleeme, aga täna on pilt oluliselt parem

19.11.2020|

Kaitseinvesteeringut keskuse juht Kusti Salm tunnistas täna avaldatud riigikontrolli auditit kommenteerides, et ametil on olnud kaitseinvesteeringute puhul probleeme, kuid kaks aastat tagasi alanud hangete reformiga on parandatud pea kõiki elemente, millele riigikontroll tähelepanu juhtis. Salmi sõnul on alates 2018. aastast kaitseinvesteeringute keskuse valitsemisalas kõik hangetega seotud dokumendid ära muudetud ja keskus töötab töötame oluliselt paremini turu ja tarnijasuhtlusega. «Auditi näidete varal ei saa me kõigega nõus olla. Oleme nõus, et tarnijasuhtluses ei ole me olnud väga head, mis on mõnes [...]

17.11.202017.11.2020

Riigikogu arutas Riigikontrolli kaitsehangete auditi järeldusi

17.11.2020|

Kaitseminister Jüri Luik, kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm osalesid Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistungil, et arutada Riigikontrolli kontrolliaruande „Suuremahuliste kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus“ järeldusi. Riigikontrolli audit vaatles kaitseotstarbelisi hankeid aastatel 2014 – 2019. Sellesse perioodi jäi ulatuslik hangete- ja taristuvaldkonna reform, mille käigus loodi muuhulgas 2017. aastal Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK). Auditi põhifookuses küll ei olnud otseselt riigihangete seadusega kooskõla hindamine, siis auditi käigus ei tuvastatud ühtegi riigihangete seaduse rikkumist. Auditi [...]

02.11.202002.11.2020

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus viis läbi õppegranaatide ühishanke Lätiga

02.11.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbi viidud Eesti-Läti ühishanke tulemusena sõlmiti raamleping, mille raames ostetakse järgmise seitsme aasta jooksul Eesti ja Läti kaitseväele samad õppegranaadid. Lepingu kogumaksumus on 3,5 miljonit eurot. Hange viidi läbi kahes osas: biolagunevad ning korduvkasutatavad treeningkäsigranaadid.  Esimese osas sõlmiti leping Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikme Bristol Trust OÜ-ga. Teises osas kvalifitseerusid ja osutusid edukateks kaks pakkujat: Bristol Trust OÜ ja Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH.   Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp: „Korduvkasutatavate treeningkäsigranaatide eeliseks on ökonoomsus, sest [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee