Kunstikonkursid

! Hetkel ühtegi kunstikonkursi ei toimu.

Vastavalt kunstiteoste tellimise seadusele on avaliku otstarbega hoone ehitustööde või rekonstrueerimise puhul kohustuslik sobiva kunstiteose või – teoste tellimine. Selle eesmärk on avaliku ruumi esteetiline rikastamine. Sellisteks avaliku otstarbega hooneteks on kaitseväe puhul näiteks ajateenijate kasarmud ja väljaõppehooned, spordihallid, administratiivhooned ja muud seesuguseks avalikuks asutamiseks mõeldud hooned.

Kunstiteose hind ilma käibemaksuta peab olema vähemalt 1% ehitustööde hankelepingu(te) hinnast. Konkursile järgneb väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus võidutöö realiseerimiseks.

Raadi linnaku kunstikonkurss (2023)

Võidutöö “Väli”

Kunstikonkursi võitjaks osutus Pille Ernesaksa digilaigu motiiviga kunstiteos „Väli“. Teos telliti vastavalt 2022. aastal väljakuulutatud kunstikonkursile, mille eesmärgiks oli leida kunstiteosed Taara ja Raadi linnakutesse.

Kunstiteos „Väli“ on inspireeritud kaitseväe digilaigu mustrist ning see koosneb nelja värvi väikestest geomeetrilistest detailidest. Kunstiline ideelahendus pidi lähtuma nii hoonete välis- kui ka sisearhitektuursest lahendusest, et sobituda antud ruumilisse keskkonda nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Kunstiteos on valmistatud alumiiniumist. 

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta oli ligikaudu 7200 eurot. Kunstiteose summa on Raadi sõjaväelinnaku universaalhalli kogumaksumusest kunstiteose tellimise seaduse alusel.

Taara linnaku kunstikonkurss (2022)

Võidutöö “Tasakaal”

Kunstikonkursi võitjaks osutusid Martin Eelma, Marje Eelma ja Kärt Marani (Tuumik Stuudio ja Tohuto) monumentaalgraafika teos „Tasakaal“. Teos „Tasakaal“ on kubistlik monumentaalgraafika, mis mõjub askeetlikus ruumis selgelt ning jõuliselt sümboliseerides tasakaalu ja koostööd.

Teos telliti 2022.a kevadel väljakuulutatud kunstikonkursile, mille eesmärgiks oli leida kunstiteosed Taara ja Raadi linnakutesse.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta oli ligikaudu 13000 eurot. Kunstiteoste summa on kujunenud ehitusmaksumusest vastavalt kunstiteose tellimise seadusest ning on kujunenud Taara linnaku universaalhalli kogumaksumusest.

Ämari linnaku kunstikonkurss (2022)

Kunstikonkursi võitjaks osutus kunstnike Margus Tammiku ja Eva Unti (Unt ja Tammik OÜ) fototaies nimega „Mach“. Konkursi eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteos Ämari lennubaasi 2022. a märtsis valminud sõdurikodusse.

Hoone tagasihoidlikku ja lihtsasse interjööri planeeritud kolmest fotost koosnev võidutöö kujutab esmapilgul abstraktset fototaiest, millel on kujutatud värvilisi paberlennukeid, mis tekitavad huvitava valguse ja varju mängu ning viivad selle vaatleja tagasi lapsepõlve, kus sai alguse kõige esimene kokkupuude lennumasinaga. Näeme tuttavat objekti uue pilguga ja tuletame enesele meelde, kust oleme alustanud ja kuhu oleme tänaseks jõudnud – nii tugevalt kaitstud, kui oleme täna, ei ole me kunagi varem olnud!

Kunstikonkursile laekus 17 kavandit. Konkursi teise koha pälvis kunstnik Madli Kaljuste (Kiire Tigu OÜ) teos „Igavene haprus“ ning kolmanda koha kunstnik Anni Varm teosega „Paberlennuk“. Eripreemiad anti kunstnik Kirill Safonovi teosele „Vabalend“ ja kunstnik Maret Sarapu (Rabarber OÜ) teosele „Fair Mind“.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 28 805 eurot (km-ta). Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on summana kujunenud kokku mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumusest. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks on 2 750 eurot.

Esikolmiku ja eriauhinna saanud tööde lühianalüüs

Paldiski linnaku kunstikonkurss (2022)

Võidutöö “Lääs plansett” – OÜ Studio Raus

Kunstikonkursi võitjaks osutus OÜ Studio Raus aknavitraaž nimega „Lääs“. Konkursi eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteos Paldiski põhjalinnakus asuvasse uude kasarmusse.

Kunstikonkursile laekus 12 kavandit. Konkursi teise koha pälvis Naalesak Kunst OÜ (esindaja Jass Kaselaan) teos „Valge tuvi portree“ ning kolmanda koha Kaaren OÜ (esindaja Pille Ernesaks) teos „Mu isamaa“. Eripreemia anti Kaidi Marii Kütti ja Rasmus Rattase teosele „Tervise tasakaal“.

Aknavitraaž “Lääs” kujutab kolmel aknal päikest tõusust loojanguni, W-täht ja kotkas rõhutavad Eesti militaarkoostööd Lääne alliansiga. Vitraaž toob kasarmu trepikotta oranži, kollast ja punast värvi, mis omakorda loob piduliku kontrasti ülejäänud kasarmu tõsise argisusega. Valgusmängu ülevus ja Lääne koostöö sõnum kannavad omakorda vahipataljonile ja Kaitseväele olulisi aateid, mis aitavad alati hoida kõrget moraali oma tähtsas tegevuses.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 25 972 eurot (km-ta). Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks oli 2750 eurot.

Paldiski sõjaväelinnaku Vahipataljoni kasarmu kunstikonkursi võidutöö ja premeeritud tööde lühianalüüs
II koht – Valge tuvi portree planšett (Naalesak Kunst OÜ)

Jõhvi linnaku kunstikonkurss (2021)

Kunstikonkursi võitjaks osutus osaühingu Naalesak Kunsti skulptuur nimega “Tasakaal”. Võistlustöö autorid on Jass Kaselaan ja Art Allmägi.

Kunstikonkursile laekus 7 kavandit. Konkursi teise koha pälvis Arhitektuuribüroo MA OÜ (Liis Uustal, Egon Metusala, Mihkel Pajuste, Mariliis Kundla) teos „Kaitsekilp“ ning kolmanda koha Kaidi Marii Kütti ja Rasmus Rattase teos „Austuse avardus“.

Kunstiteose asukohaks on Jõhvi sõjaväelinnaku peavärava lähedal staabi, sõdurikodu ja sissesõidutee läheduses asuv trasside vaba haljasala. Teos on valmimisel vaadeldav kõigile, kes sisenevad territooriumile ning teos saab olema vaadeldav ka tänavalt.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 63 810 eurot ilma käibemaksuta. Preemiafondi kogusuuruseks oli 2750 eurot ning eripreemiaid välja ei antud. Kunstiteose hind on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

Lühianalüüs esikolmiku tööde kohta

Tapa linnaku kunstikonkurss (2021)

Osaühing AB Ansambeli võidutöö kavand “Õde ja vend”

Kunstikonkursi võitjaks osutus osaühingu AB Ansambel maakunstiteos nimega „Õde ja vend“. Võistlustöö autorid on Toivo Tammik, Andres Mägi ja Veiko Vahtrik.

Kunstikonkursile kvalifitseerus 27 teost. Konkursi teise koha pälvis PAGE OÜ (Oliver Soomets, Argo Männik) teos „Rahu“ ning kolmanda koha Sten Eltermaa ja Arvi Andersoni teos „Peibutus“. Žürii eripreemiad pälvisid Harmarek OÜ (Argo Männik, Taavi Kuningas, Mari Kuningas) teos „Siht“ ning Mark Grimitlihti teos „Eesti Mets“.

Konkursi suurus oli üle 150 000 eurot (km-ta), mis on seni kunstiteoste tellimise seaduse alusel ellu viidud Eesti kunstikonkurssidest kõige suurem. Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 147 790 eurot (km-ta). Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks on 2750 eurot (km-ta). Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

Esikolmiku ja eripreemiat väärivate tööde lühianalüüs