Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

26.11.202026.11.2020

Eesti Kaitsetööstuse Liidu 2020 aastakonverents

26.11.2020|

Eesti Kaitsetööstuse Liidu aastakonverents, ülekanne Postimehe veebiportaalis ja EKTL-i sotsiaalmeediakanalites. Eesti kaitsetööstus Liidu aastakonverentsil jagavad kogemusi ja teadmisi kaitsetööstuse eksperdid nii kodusest Eestist, erinevatest Euroopa riikidest, aga ka Lähis-Ida regioonist. Näpunäiteid edukaks osalemiseks EL kaitsealastes projektides jagavad Euroopa Komisjoni Kaitsetööstuse ja Kosmose peadirektoraadi peadirektor, suured kaitsetööstuse ettevõtted Leonardo Itaaliast ja Microflown AVISA Hollandist ning Kusti Salm, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor. Euroopa Liit on astunud käegakatsutava sammu Euroopa kaitsevõime tugevdamiseks, investeerides selleks kuni aastani 2027 kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse ligikaudu 8 miljardit [...]

25.11.202025.11.2020

25.11.2020|

Täna tutvustasime veebisilla vahendusel meie tänastele ja tulevastele partneritele sõidukite (s.h soomustatud) ja tehnika kategooria järgmise nelja aasta plaane. Eesti ettevõtted on meie jaoks väga olulised koostööpartnerid ja oleme võtnud endale eesmärgiks meie omavahelist koostööd veelgi suurendada. Seega püüame aegsasti Eesti turgu informeerida, et lihtsustada ettevõtete tulevikuplaanide tegemist. Infoseminar oli väga asjalik, mida ilmestab osalejate kõrge rahulolu 4,6/5 p. Osalejaid oli kokku üle 40. Infopäeval andsid oma valdkonna ülevaate meie sõidukite ja tehnika kategooriajuht Toomas Kalda, soomustatud sõidukite ja tehnika [...]

20.11.202020.11.2020

Pinna- ja põhjavee seire Kaitseväe harjutusväljadel

20.11.2020|

Teostame regulaarlselt pinna- ja põhjavee seiret Kaitseväe harjutusväljadel, et saada andmeid meie harjutusväljadel paiknevate veekogumite seisundist ning hoida silm peal oluliste ainete trendidel. Seire eesmärk on hinnata Kaitseväe tegevuse mõju harjutusväljade alal moodustuvale pinna- ja põhjaveele. Juhul kui veeseire tulemused näitavad veeseisundit ohustavate kontsentratsioonide tõusu, saame õigeaegselt rakendada vastavaid leevendavaid meetmeid. Pinnavee seirepunktidest võetud veeproovides määratakse igal aastal vee füüsikalis-keemilised näitajad. Tulemuste põhjal saab väita, et üldiselt on harjutusväljade pinnavee seirepunktides veekvaliteet väga heas seisundis. Samuti analüüsitakse põhja- ja pinnavee seirepunktides [...]

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee