Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

03.12.202203.12.2022

Eesti ostab Ameerika Ühendriikidelt kuus mitmikraketisüsteemi HIMARS

03.12.2022|

Eesti ostab Ameerika Ühendriikidelt kuus mitmikraketisüsteemi HIMARS Reedel allkirjastas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar Ameerika Ühendriikide kaitsekoostööagentuuriga DSCA lepingu mitmikraketisüsteemide HIMARS hankimiseks, mis on oluline võimearendus Eesti kaudtulevõimekuse arendamisel. Relvasüsteemid ostetakse Ameerika Ühendriikidelt ning relvatootjaks on Lockheed Martin. Lepingu kogumaksumus on üle 200 miljoni dollari. „Eesti kaitse-eesmärkide saavutamiseks tegeleme igapäevaselt meie kaitsejõudude relvastuse ja laskemoona uuendamisega. Meil on hea meel, et koostöös liitlastega, saame uute mitmikraketiheitjate tegutsemisvõimekuse puhul tagada süsteemide ühtesobivuse USA ja teiste liitlastega,“ märkis RKIK peadirektor [...]

24.11.202224.11.2022

Turu-uuring: Kaitseväe sõidukite ja konteinerlahenduste sidelahenduste arendus ja ehitamine 

24.11.2022|

Turu-uuring: Kaitseväe sõidukite ja konteinerlahenduste sidelahenduste arendus ja ehitamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema turu-uuringus kavandatavale riigihankele „Kaitseväes kasutuses olevate sõidukite (sh militaarsõidukite), konteinerlahenduste ja soetamisel olevate masinate (sh konteinerlahendused) sidelahenduste arendus- ja väljaehitamine“ Hanke eeldatav maksumus on analüüsimisel, küll aga saame kinnitada, et johtuvalt erinevatest kaitsevõime projektide käivitamisest lähiaastatel kasvab teadaolevalt vajaminev ehitusmaht, seetõttu tuleb tagada Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel koostöös tööstusega võimalikult efektiivne ajakasutus, ehituskiirus kui ka efektiivne eelarve kasutus, mille osas saaks riik tagasi võimalikult palju kaitsevõimet Kavandatava [...]

21.11.202221.11.2022

Turu-uuring: Foto- ja videoseadmete soetamine

21.11.2022|

Turu-uuring: Foto- ja videoseadmete soetamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Foto- audio- ja videoseadmed koos vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse ja varuosadega“ Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse §-le 10. Hanke tulemusena soovime avada nelja aastase dünaamilise hankesüsteemi, mille alusel soetada järgnevatel aastatel foto- audio- ja videoseadmeid koos vajamineva tarkvaraliste [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »