Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

30.06.202030.06.2020

Eestis valmis liitlasüksuste võõrustamiseks vajalik taristu

30.06.2020|

Täna avati Tapa sõjaväelinnaku territooriumile rajatud komplekteerimisala (RSOM) koos linnakusse rajatud rasketehnika teega. Uus infrastruktuur loob liitlasüksustele baasi lühiajaliste õppuste või ümberpaiknemiste jaoks ning tõhustab nii Eesti iseseisvat kui NATO ülest kaitsevõimet luues tingimused kiireks, õigeaegseks ja efektiivseks tegutsemiseks.   Kaitseminister Jüri Luige sõnul mängib taristuobjektide kogumi avamine võtmerolli NATO kollektiivkaitses Eesti pinnal. „Mida paremaid tingimusi loome liitlasvägedele ning õppustel või kriisiolukorras saabuvatele toetus- ja jätkuvägedele, seda loomulikumaks ja tõhusamaks muutub NATO kollektiivkaitse ettevalmistamine Eesti territooriumil,“ märkis Luik.   Ta [...]

18.06.202018.06.2020

Kutsume osalema konteinerite ostmine/ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu ehitus/arendustööd turu-uuringus

18.06.2020|

Turu-uuringu eesmärk on leida koostööpartnerid, kellelt tulevikus soetada erinevaid uusi ja kasutatud konteinereid sh rent (hanke osa nr 1), konteinerlahenduste ehitus (uued ja juba kasutusel olevad konteinerid) (hanke osas 2) ning strateegilise sidevõrgu ehitus ja arendustööd (hanke osa nr 3). Seejärel viia läbi üle rahvusvahelise piirmäära jääv avatud hankemenetlus leidmaks raamlepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks. Oleme ette valmistanud tehnilise kirjelduse, mille kohta sooviksime teie tagasisidet. Tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee , telefon 5919 [...]

16.06.202016.06.2020

Eesti projektid võitsid Euroopa Kaitsefondist enam kui 10 miljonit eurot

16.06.2020|

Nelja Eesti kaitsetööstusettevõtte – Milrem Robotics, Cybernetica, GT Cyber Technologies, DefSecIntel Solutions – projektid said esmakordselt Euroopa Liidult kaitsealase teadus- ja arendustegevuseks toetust, tõstes seeläbi Eesti kaitsetööstuse konkurentsivõimet ning Euroopa kaitsevõimet. Kaitseminister Jüri Luige sõnul tõstab enam kui 10 miljoni eurone rahastus Eesti kaitsetööstuse ettevõtete projektidele kodumaise kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja võimalusi arendusteks ning tugevdab nii Eesti kui Euroopa kaitsevõimet tervikuna. „Euroopa Liidu ühisest eelarvest ei ole kunagi varem kaitsealast teadus- ja arendustegevust rahastatud. Muudatus aitab vähendada Euroopa killustatust relvasüsteemide osas [...]

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee