Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

17.09.202017.09.2020

Kaitse-eelarve 2021.

17.09.2020|

Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem ja Kaitseinvesteeringute keskuse juht Kusti Salm lükkavad rahandusministri kaitse-ettepanekud tagasi. Kusti Salmi sõnul pole Helme ettepanek detailselt läbi mõeldud ja keskendutud on vaid ümmargusele summale, millega süsteeme osta. „See ei ole nagu moodne arvutimäng, kus sa klikivajutusega tellid oma riigile õhutõrje, tankid või lennukid. Tuleb suuta ära defineerida, mismoodi need üksused pärast liikuma hakkavad, kuidas nad teiste üksustega koos opereerima hakkavad ja kuidas me sinna inimesed peale leiame!" "Paari aastaga pole võimalik midagi teha. Õhusüsteemide [...]

17.09.202017.09.2020

Konteinerlahenduste ja sidevõrgu arendamise hange

17.09.2020|

Kuulutasime välja riigihanke " Konteinerlahenduste ostmine, konteinerlahenduste ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu arendus ja installatsioonitööd" Hanke eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks. Käesolev riigihange on jaotatud kolmeks erinevaks osaks: OSA - Uued ja kasutatud standardkonteinerid, sh rent; Mille raames soovib hankija soetada erinevaid konteinereid (FM1, FM2, 10“ konteiner, multilifti, teist värvi etc, 2in1; 3in1 jm); rentida uusi või soetada/rentida kasutatud konteinereid. Täpsemad vajadused ja kogused täpsustatakse jooksvalt lepingute täitmise käigus. OSA - Konteinerlahenduse ehitus ja/või olemasolevate konteinerite ehitus; Mille raames soovib [...]

17.09.202017.09.2020

Väikesekaliibriliste relvade laskemoon

17.09.2020|

Hanke eesmärk on tagada Eesti Kaitseväele väikesekaliibriliste relvade laskemoon. Hanke detailid leiab riigihangete registrist viitenumbriga 226906 ja https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2310412/general-info Küsimuste korral pöörduge Krista Kiil poole, krista.kiil@kaitseinvesteeringud.ee.  

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee