Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

14.09.202214.09.2022

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad

14.09.2022|

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja Raadi (Tartu, Raatuse 110) ja Taara (Võru, Kose tee 3a) linnakutes valminud universaalhallide kunstikonkursite võidutööd. Raadi linnaku kunstikonkursi võitis osaühing Kaaren teosega „Väli“ (Pille Ernesaks) ning Taara linnaku kunstikonkursi osaühingute Tuumik Stuudio ja Tohuto teos „Tasakaal“ (Martin Eelma, Marje Eelma, Kärt Maran). Kunstikonkursi eesmärgiks oli leida sobivaimad kunstiteosed Raadi ja Taara linnakutes 2022.aastal valminud universaalhallidesse. Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann ütles, et mõlemad võidutööd erinevad, [...]

14.09.202214.09.2022

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla

14.09.2022|

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) saatis koostöös Saksamaaga Ukrainasse teise välihaigla toetamaks Ukrainat sõjalises konfliktis Venemaaga. Välihaigla saatmiseks annetas Saksamaa kaitseministeerium ligikaudu 7,7 miljonit eurot Ukraina meditsiinivõimekuse toetamiseks. Täiendavalt andis mittetulundusühing Slava Ukraini annetustest kogutud 120 000 eurot välihaigla meditsiiniseadmete ostuks vastavalt Ukraina poolt väljatoodud vajadusele. Ukrainale antakse pool olemasolevast kaitseväe välihaiglast, mis koosneb kaheksast erifunktsioonilisest meditsiinikonteinerist ning kolmest telgist, kus on operatsioonimoodul, erakorralise meditsiini moodul, intensiivravimoodul, vahemoodul (laborikonteineri, diagnostikakonteineri ja triaažitelgiga), meditsiiniline hoiuruum, sterilisatsioonimoodul [...]

13.09.202213.09.2022

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke

13.09.2022|

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eesti kaitsetööstusettevõttega KrattWorks, hankimaks kaitseväele õhusihtmärke. Lepingu eesmärgiks on tagada kaitseväe väljaõppeks vajalikke vahendeid, soetades õhutõrjekahurite ja rakettide mehitama sihtmärke koos lennutamise teenusega. Seitsme aasta pikkune leping sisaldab ka lennukõlbulike sihtmärkide taastamist. Sihtmärk-droonide või lendavate õhusihtmärkide soetamise eesmärgiks on toetada kaitseväe ja liitlaste üksuste väljaõpet õhusihtmärkide laskmisteks. Sihtmärkidel on autonoomne lennuvõimekus ning need on juhitavad maapealsest juhtseadmest ka väljaspool visuaalset nägemisulatust. Üldjuhul ostetakse igal aastal välja seitse lendavat sihtmärki. [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »