Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

13.02.202013.02.2020

Jõhvi saab uue sõdurikodu.

13.02.2020|

✍️ Riigikaitse arengukava näeb ette, et ajateenistusse võetavate kutsealuste arv kasvab 2026. aastaks 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ inimeseni, koos sellega kasvab ka kaitseväe hoonete maht. Jõhvi on planeeritud lisaks 🏠sõdurikodule ka varjualuste, laohoone, tegevväelaste kasarmu, toitlustuskompleksi laienduse, staabihoone ja auditooriumi ehitus. Sõdurikodus on ruumid ajateenijatele 🚶‍♂️vaba aja veetmiseks, 🥤 puhvet, 📰 raamatukogu ning eraldi kabinetid 👩‍💻 psühholoogile ja ⛪️ kaplanile. Vana kasarmu 🏗 lammutustööd algasid esmaspäeval. 📐 Projekteerimist ja 🧱 ehitustöid teostab AS EVIKO. Sõdurkodu maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel 9️⃣8️⃣7️⃣ tuhat eurot.

13.02.202013.02.2020

Kutsume ettevõtjaid osalema olmeelektroonika ja väikeinventari e-kataloogihankes (RHR viitenumber 218616)

13.02.2020|

Avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärk on sõlmida võimalikult paljude pakkujatega raamlepingud olmeelektroonika ja väikeinventari toodete ostmiseks 4 aasta vältel. Raamlepingu täitmine toimub ajakohastatud elektroonilise kataloogi alusel e-kataloogi keskkonnas esitatavate tellimuste põhjal. Pakkujatel on raamlepingu kehtivuse ajal õigus muuta e-kataloogis pakutavaid tooteid, sh lisada uusi tooteid ja muuta toodete andmeid (hinda, tarneaega jms). Hankes osalemiseks tuleb sisestada pakkumuse koosseisus e-kataloogi vähemalt 4 toodet hangitavast tootevalikust. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.03.2020 kell 11:00. Riigihanke alusdokumentidega saab tutvuda riigihangete registris.

11.02.202011.02.2020

„Ehitiste lammutustööd Paldiskis“ viitenumber 219613

11.02.2020|

Kutsume projekteerijaid osalema riigihankel „Ehitiste lammutustööd Paldiskis“, viitenumber 219613. Riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee) avalikustatakse teade märtsi esimeses pooles. Ootame aktiivset osavõttu. Lisainfo Argo.Kass@kaitseinvesteeringud.ee

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee