Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

08.04.202008.04.2020

Eesti sõlmis lepingu NATO küberharjutusväljaku juhtimisplatvormi arenduseks.

08.04.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis Guardtime OÜ ja GT Cyber Technologies OÜ-ga raamlepingu, mille eesmärk on nelja aasta jooksul välja arendada NATO küberharjutusväljaku automaatne juhtimis- ja arendusplatvorm, mis parandab hüppeliselt küberõppuste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks vajalikku ressurssi. "Kaitseväe küberharjutusväljal tagatakse suurimaid rahvusvahelisi ühisõppusi ja pakutakse küberväljaõpet nii Eesti kui ka liitlaste ja partnerite ekspertidele, mis omakorda tagab parema valmisoleku küberrünnakuteks, suurendades seeläbi meie ja liitlaste küberruumi heidutusvõimet. Automatiseerimine annab võimaluse riikideüleste suurõppuste läbiviimisel vähendada inimtööjõu ressurssi, samuti võimaldab loodav arendus vajalikke IT-komponente [...]

08.04.202008.04.2020

Kutsume ettevõtteid osalema turu-uuringus „Andmekeskuse ruumide rentimine I etapp“

08.04.2020|

Turu-uuringu eesmärk on leida potentsiaalsed koostööpartnerid Tallinna lähiümbruses maksimaalselt 35 km kaugusel linna piirist, kes saaksid pakkuda Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele andmekeskuse paigaldamiseks rendipindasid vastavalt kehtestatud normidele ja nõutele (sh ministeeriumi valitsemisala erinõuded). Oleme ette valmistanud dokumendi „Andmekeskuse tehnilised tingimused“, mille osas sooviksime just teie tagasisidet. Andmekeskuse tehniliste tingimuste väljastamiseks palume pöörduda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteringud.ee  (tel 717 0461). Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on 22.04.2020 kell 16:00 ning tagasisidet ootame  hiljemalt 04.05.2020. [...]

03.04.202003.04.2020

Kuulutame välja avaliku kirjaliku enampakkumise Võrus sõdurikodu ruumide kasutusse andmiseks.

03.04.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Võru linnas Kose tee 3a asuva sõdurikodu ruumide (üldpind 91,6 m2) kasutusse andmiseks. Edukal pakkujal on kohustus pidada hoone ruumides müügipunkti. Müügipunkt peab olema lahti argipäeviti 11.30-13.00 ja 17.00-20.30 ja pühapäeviti 10.00-20.00. Eduka pakkujaga sõlmitakse üürileping viieks aastaks. Enampakkumise tingimustega saab tutvuda aadressil: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1596208 Pakkumisi saab esitada kuni 22.04.2020 kell 10.00 kinnises ümbrikus aadressil Järve 34a, 11314 Tallinn.

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee