Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

19.06.202419.06.2024

Eesti ostab Prantsusmaalt 12 ratastel liikurhaubitsat CAESAR

19.06.2024|

Eesti ostab Prantsusmaalt 12 ratastel liikurhaubitsat CAESAR Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis Prantsuse kaitsehangete agentuuriga DGA ja kaitseettevõttega KNDS lepingud 12 ratastel liikursuurtüki CAESAR hankimiseks, leping lubab tulevikus haubitsaid juurde osta. Lepingud allkirjastati maailma ühel suuremal kaitsetööstusmessil „Eurosatory 2024“ Pariisis.  „Prantsusmaa on Eesti tugev liitlane NATOs ja Euroopa Liidus, kellega meid seob pikaajaline usalduslik kaitsehangete alane koostöö. Prantsusmaa ettevõtted mängivad olulist rolli nii võimekuste, kvaliteedi kui ka tootmismahtude osas Eesti riigikaitse tarneahelas ja Euroopa kaitsetööstuses tervikuna.“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar. [...]

19.06.202419.06.2024

Eesti hangib ühiselt nelja Euroopa Liidu riigiga Mistral raketisüsteeme ja rakette

19.06.2024|

Eesti hangib ühiselt nelja Euroopa Liidu riigiga Mistral raketisüsteeme ja rakette Eesti sõlmis koos Prantsusmaa, Belgia, Küprose ja Ungariga ühishanke lepingu lühimaa õhutõrje raketisüsteemide Mistral ostmiseks. Eesti täiendab eelkõige oma laskemoonavarusid. Pariisis peetaval rahvusvahelisel kaitsetööstusmessil „Eurosatory 2024“ viibiv riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ütles allkirjastamisel, et nii mitmeski mõttes on tegemist märgilise hankega. „Esiteks hangivad nii mitu Euroopa Liidu liikmesriiki ühiselt midagi harva, teiseks on see ilmne tõestus sellest, et keeruline rahvusvaheline julgeolukord on liitlassidemeid oluliselt tugevdanud ja koostööd kasvatanud.“ [...]

17.06.202417.06.2024

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele lühimaa õhutõrjesüsteeme

17.06.2024|

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele lühimaa õhutõrjesüsteeme Euroopa Komisjon kiitis heaks 9 miljoni euro eraldamise Moldova õhukaitse arendamiseks. Selle summa eest hangib riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) rakendajana Moldova kaitsejõududele lühimaa õhukaitse raketisüsteeme. „Euroopa rahurahastu eesmärk on aidata Moldoval integreeruda Euroopasse ning neil oma relvajõude kaasajastada. Riigi kaitseinvesteeringute keskus lisab rakendajana protsessi hulgaliselt kogemusi relvastuse hankimisel, tarnides vajalikud materjalid kiiresti ja pidades silmas mitte üksnes esmast soetust, vaid ka edaspidist elutsüklit ja varustuse jätkusuutlikku kasutamist,“ ütles [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »