Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

18.07.202218.07.2022

Eesti Kaitseväe õhuseireradarid läbivad olulised uuendused

18.07.2022|

Eesti Kaitseväe õhuseireradarid läbivad olulised uuendused Kaitseväe õhuseiredivisjoni õhuseireradaritele viiakse läbi tarkvaralised ja riistvaralised uuendused, mis võimaldavad panustada tänasest veelgi rohkem NATO ühtse õhupildi loomisesse. Radaritele on lisandumas NATO standarditele vastav võimekus, mis suudab automaatselt tuvastada NATO liikmesriikide kaitsejõudude õhukeid. Tänu läbi viidavatele uuendustele suudavad Kaitseväe õhuseireradarid tuvastada õhus objekte kaugemalt kui täna. „Radarite uuendamiseks viisid Eesti ja Soome riigid läbi ühishanke. Soome kaitsejõud kasutavad õhuseireks sarnaseid radarisüsteeme, mis hangiti samuti ühishankena juba 2009. aastal,“ kommenteeris RKIK side ja radari [...]

14.07.202214.07.2022

Kaitseväe kasutatud laskemoonakastide enampakkumine

14.07.2022|

Kaitseväe kasutatud laskemoonakastide enampakkumine Soovime läbi ringmajandamise anda uue elu kaitseväes kasutatud laskemoonakastidele. Suuname enampakkumisele plekist, vineerist ja puidust laskemoonakastid. Hetkel kogume eelinformatsiooni ettevõtetest, kellel on kastide ostmise vastu huvi. Kastide kasutusvõimalused on lõputud alates tööriistade hoiustamisest kuni lillekastideni välja. Ootame huvitatuid ettevõtteid, kellel on jäätmekäitleja registreering ning kes on valmis kastidelt eemaldama või püsivalt katma tekstid ja märgised. Palun ettevõtetel, kes vastavad tingimustele, kirjutada ostuhuvist ning eeldatavast kogusest meiliaadressile merilin.kalmaru@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 25.07.2022. OLULINE! Kastide soetamise huvi korral tuleb arvestada nõuetega: [...]

08.07.202208.07.2022

Kaitseväe keskpolügoonil alustatakse soomusmanööverlaskevälja ehituseks vajalikku raadamist

08.07.2022|

Kaitseväe keskpolügoonil alustatakse soomusmanööverlaskevälja ehituseks vajalikku raadamist Keskkonnaamet andis loa raadamistöödeks kaitseväe keskpolügoonil. Raadamistööd on planeeritud läbi viia kahe kuu jooksul ning raadatava ala maht on ligikaudu 350 hektarit. Raadamistööde eesmärgiks on valmistada ette maastikku soomusmanööverlaskevälja ehituseks, et parandada sõjalise väljaõppe võimalusi ning toetada liitlaste kohalolekut Eestis. Oluliseks arenguvajaduseks on luua tingimused soomustatud jalaväepataljoni lahinglaskmisteks koos toetusüksustega. „Keskpolügooni arendusprogramm näeb ette liikumiskoridoride rajamist lahingumasinate lahinglaskmisteks, mis tähendab liikumist koos laskmistega. Koridoridesse ja nende ümber luuakse laske- ja õppeväljad, et kasutades [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »