Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

25.05.202025.05.2020

Kutsume osalema riigihankel “IT taristu (Dell EMC ja CISCO) seadmete ostmine”

25.05.2020|

Riigihanke (viitenumber 222662) eesmärk on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, kelle kaudu osta Dell EMC seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge kui ka Cisco seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge ning vastavalt vajadusele koos installatsiooni ja/või seadistustöödega. Hanke esemest lähtudes on hange jaotanud kaheks osaks tootjapõhiste gruppidena: OSA 1 – Dell EMC seadmed OSA 2 – CISCO seadmed Pakkumusi võib esitada nii ühele kui ka kõigile osadele. Otstarbekuse kaalutusel jätab hankija kogu [...]

18.05.202018.05.2020

Kutsume osalema riigihanke „Kliimaseadmete hooldus ja remont“ turu-uuringus

18.05.2020|

Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kirjalikult kommenteerida etteantud aja jooksul. Kavandatava hanke tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialisti Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.05.2020 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.05.2020. Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

14.05.202014.05.2020

Kutsume osalema riigihankel “Küberohtude simulatsioonitarkvara loomine”

14.05.2020|

Hanke (viitenumber 222836) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisala küberohtude simulatsioonitarkvara loomine ja arendus. Loodav tarkvara simuleerib pahavara, et treenida küberoperaatoreid leidma uusi ja tundmatuid ohte, mille kohta puudub internetis avalikult kättesaadav teave. Simuleeritud pahavaral võivad olla kõik tavapärasele pahavarale iseloomulikud tunnusjooned, kuid lisaks on loodud selle uurimise lahendus, paigaldus- ja kasutusjuhendid, indikaatorid jms elemendid, mis on vajalikud edukaks väljaõppetegevuseks. Spetsiifiliste funktsioonidega pahavara või pahavara simuleerivat tarkvara kasutatakse küberkoolitustel,  –õppustel ning - operatsioonide simuleerimisel küberharjutusväljal. Pakkumuste esitamise tähtaeg on [...]

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee