Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

07.07.202007.07.2020

Infokoosolek uue raskeveoautorongide hanke teemal

07.07.2020|

Lugupeetud koostööpartner ja hankest huvitatud osapool. Kutsume Teid hommikukohvile ja infokoosolekule seoses tühistatud raskeveoautorongide hankega ning sooviga välja kuulutada uus hange. Kohtumise esmärgiks oleks huvitatud osapooltele tutvustada hanke administratiivset ülesehitust, võimalikku ajakava ning arutada läbi ka võimalikud murekohad. Täpsemad teemad on järgmised: hanke väljakuulutamise ajakava; hanke administratiivse ülesehituse tutvustus; hanke üldine TK tutvustus; osalejate küsimustele vastamine ja muud teemad, mis võivad esile kerkida. Loodame, et vaatamata südasuvisele ajale ja puhkuste perioodile, leiate võimaluse osalemiseks. Koosolek toimub 16.07.2020 (neljapäeval) kell 09:30 [...]

06.07.202006.07.2020

Riigihange sihtmärkide ostmiseks

06.07.2020|

Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Sihtmärkide ostmine (viitenumber 223895)“ eesmärgiga sõlmida raamlepingud järgnevaks 48 kuuks. Hanke esemeks on lainepapist, puidust ja metallist sihtmärgid. Hange on jaotatud osadeks materjalide kaupa ning pakkumuse võib esitada kas ühele, mitmele või kõigile hanke osadele. Taotluste esitamise tähtaeg on 20.07.2020 kell 14:00. Hanke info on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1996892/general-info

30.06.202030.06.2020

Eestis valmis liitlasüksuste võõrustamiseks vajalik taristu

30.06.2020|

Täna avati Tapa sõjaväelinnaku territooriumile rajatud komplekteerimisala (RSOM) koos linnakusse rajatud rasketehnika teega. Uus infrastruktuur loob liitlasüksustele baasi lühiajaliste õppuste või ümberpaiknemiste jaoks ning tõhustab nii Eesti iseseisvat kui NATO ülest kaitsevõimet luues tingimused kiireks, õigeaegseks ja efektiivseks tegutsemiseks.   Kaitseminister Jüri Luige sõnul mängib taristuobjektide kogumi avamine võtmerolli NATO kollektiivkaitses Eesti pinnal. „Mida paremaid tingimusi loome liitlasvägedele ning õppustel või kriisiolukorras saabuvatele toetus- ja jätkuvägedele, seda loomulikumaks ja tõhusamaks muutub NATO kollektiivkaitse ettevalmistamine Eesti territooriumil,“ märkis Luik.   Ta [...]

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee