Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2021-09-28T11:40:24+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

19.01.202219.01.2022

Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust

19.01.2022|

Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust 2021. aastal toimunud tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR testlaskmised Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eurospike GmbH-ga, et soetada Kaitseväele ja Kaitseliidule tanktitõrjerelvad Spike SR, mis aitavad oluliselt tõsta tankitõrje võimekust. „Nii mahuka ja olulise investeeringu puhul on äärmiselt hea meel selle üle, et läbi erinevate võimekuste võrdlusesse toomise, õnnestus projekti eeldatavalt kogumaksumuselt säästa ligi kaks miljonit eurot ja seejuures tõsta oluliselt tankitõrje võimekust,“ märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. „Tegemist on ühekordse [...]

18.12.202118.12.2021

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid

18.12.2021|

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid Mustassaare tee (Google Maps väljavõte) Võru vallas valmis Mustassaare tee, mis on ligipääsuteeks Nursipalu harjutusväljale. Tegemist oli Transpordiameti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) ühishankega, kus hanke esimese osa eesmärk oli Mustassaare tee rekonstrueerimine ning hanke teine osa eesmärk Nursipalu harjutusvälja teede ja laskeväljade ehitus. „Meil on hea meel tõdeda, et möödunud aastal sõlmisid Transpordiamet ning RKIK koostöölepingu, millega lepiti kokku Mustassaare tee tolmuvaba katte ehitus. Tee ehituse eesmärgiks oli muuta [...]

17.12.202117.12.2021

Paldiski sõjaväelinnakusse otsitakse kunsti

17.12.2021|

Paldiski sõjaväelinnakusse otsitakse kunsti Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Paldiski sõjaväelinnaku vahipataljoni kasarmu siseruumidesse. Konkursi suurus on ligi 29 000 eurot ilma käibemaksuta. „Paldiski sõjaväelinnaku taristut on uuendatud viimase aasta jooksul hoogsalt, et nii vahipataljon kui ka toetuse väejuhatus saaks linnakusse ümber paikneda. Peame oluliseks, et uuenenud linnakus väljendaks loodav kunstiteos meile olulisi väärtusi ning mis innustaks meie ajateenijaid ning tegevväelaseid õppimis- ja tegutsemistahtele,“ ütles Vahipataljoni pataljoniveebel ja žürii [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »