Kodifitseerimisbüroo

RKIKi koosseisus asub Eesti Riiklik Kodifitseerimisbüroo, mis vastutab kaitseväe varustusesemete kodifitseerimise eest. Lisaks haldab kodifitseerimisbüroo kaitseväe varustusesemete kodifitseerimise andmebaasi alates hangetest kuni varustuse elutsükli lõpuni. Kodifitseerimisbüroo ülesandeks on kontrollida NATO kodifitseerimissüsteemi (NCS) riiklikku rakendamist ning korraldada vajadusel kodifitseerimise alaseid koolitusi ning teabepäevi nii kaitseväele kui ka ettevõtetele.

Kodifitseerimine on toodetele 13-kohalise NATO laokoodi ehk NSN koodi loomine, millega kaasneb toote omaduste kirjeldamine vastavalt kodifitseerimise standarditele. NATO kodifitseerimissüsteemi (NCS) haldab riiklike kodifitseerimisbüroode direktorite ühendkomitee AC/135 (Allied Committee 135), kes vastutab kolme standardiseerimiskokkuleppe (STANAG) eest, mis reguleerivad kodifitseerimist: STANAG 3150, STANAG 3151, STANAG 4177. Eesti on endale võtnud kõigi nende STANAG-te täitmise kohustuse.

Kuidas taotleda NCAGE ja NSN koode?

NATO kaubandus- ja valitsusüksuste ettevõttekood (NCAGE) on peamine üksuse identifikaator NATO kodifitseerimissüsteemis (NCS), mis koosneb ettevõtte/organisatsiooni nimest, registreerimis- ning kontaktandmetest. NCAGE koodi loomine on vajalik tootja toodete kodifitseerimisel.

NATO laokood ehk NSN kood (NATO Stock Number) on 13-kohaline numbriline kood (kujul 0000-00- 000-0000), mis identifitseerib NATO ja kodifitseerimissüsteemiga liitunud riikide poolt kasutatavaid varustusesemeid.

Mis on NSN koodide eesmärgid?

  • Kasutajariikide logistikaoperatsioonide tõhususe suurendamine ning seeläbi logistiliste
    kulude vähendamine
  • Koostöö hõlbustamine
  • Andmetöötluse hõlbustamine
  • Ressursside haldamise optimeerimine laovarude dubleerimise vähendamise arvelt

Kodifitseerimisbüroo selgitused ja juhendid

kodifitseerimisburoo-selgitused-ja-juhendid PDF, 749.76 KB

Kontaktinfo: [email protected]