Kuidas osaleda hangetel?

Meie hankeplaaniga on võimalik tutvuda meie kodulehel.

Kõik meie avalikult välja kuulutatavad hanked avaldatakse riigihangete registris.

Hangete tulemusena sõlmime raamlepinguid, mille alt kaitseministeeriumi valitsemisala asutused saavad teha tellimusi otse lepingupartneritelt või meie kaudu.

Raamlepingud kehtivad enamasti 4 või 7 aastat ning on suunatud pikaajaliste ja usalduslike partnerlussuhete loomisele.

Turul pakutavate letitoodete ja -teenuste (näiteks toiduained, töörõivad, mootorsõidukijuhtide koolitamine) hankimisel oleme liikunud jõudsalt ka raamlepingutele alternatiivsete dünaamiliste hankesüsteemide loomisele. Dünaamiline hankesüsteem (DHS) võimaldab hoida turu hankeeseme osas ostude jaoks pidevalt avatuna, kuna pakkumisest huvitatud tarnijad võivad hankesüsteemiga jooksvalt liituda selle kehtivusaja jooksul.

Meie jaoks on oluline avatud konkurents

Hankimisel lähtume Euroopa Liidu riigihanke direktiividest ja riigihangete seadusest ning meie hanked on võimalikult suures ulatuses avatud konkureerivatele pakkumustele. See tähendab, et üldjuhul küsime konkureerivaid pakkumusi ka väljapoole riigihangete regulatsiooni kohaldamisala jäävates hangetes. Kohaldatavad erandid jäävad eelkõige riigisaladuse ja riigi oluliste julgeolekuhuvide valdkonda.

Avatud konkurents võimaldab leida kõige võimekamad tarnijad, kes pakuvad eelnevalt defineeritud funktsionaalseid miinimumnõudeid täitvaid parima hinna ja kvaliteedi suhtega lahendusi.

Meie hangetest ligikaudu 75% on avalikult väljakuulutatava riigihanke menetlusega ning meie hangetele esitatakse keskmiselt neli pakkumust.