Algab konkurss Raadi ja Taara linnakute kunstiteoste leidmiseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kaheosalise konkursi, et leida kunstiteosed tänavu märtsis valminud kaitseväe Tartu Raadi (osa I) ja Võru Taara (osa II) linnakute universaalhallidesse, mis on mõeldud kaitseväelastele ja teenistujatele universaalseks kasutamiseks ning mis annavad võimaluse tegeleda spordiga.

Otsitav kunstiline ideelahendus võiks lähtuda nii hoonete välis- kui ka sisearhitektuursest lahendusest, et sobituda antud ruumilisse keskkonda nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest.

Konkursi I osas kavandatakse kunstiteos Raadi linnaku (Raatuse 110, Tartu) uue universaalhalli hoone fuajee seinapinnale. Kunstiteoste kogumaksumus on 7 180,83 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Konkursi II osas kavandatakse kunstiteos Taara linnaku (Kose tee 3a, Võru) uue universaalhalli hoone fuajee seinapinnale. Kunstiteoste kogumaksumus on 12 913,33 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Mõlema kunstiteose seinapindade maksimaalsed mõõdud on 3300 (laius) x 5500 (kõrgus) mm. Kogu paiknemisala ei pea taiesega täitma, kuid loodav kunstiteos peab olema nähtav ja mõjus.

Sisu osas ei ole sobivad propagandistlikud lahendused, ent kunstiteos võiks väljendada Eesti kaitseväele olulisi väärtusi nagu ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus.

Taotlusi ja kavandeid saab esitada nii ühele kui ka mõlemale konkursile korraga kuni 18.08.2022 kell 14.00.  Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud ideekavandis pakutud ja žürii poolt kinnitatud asukohta hiljemalt 31.12.2022.

Tartu Raadi linnakus asub Kaitseväe Akadeemia sõjaväe-katastroofimeditsiinikeskus ja õppehooned ning toetusteenuste üksused. Lisaks universaalhall, spordiväljak, käsivõitlusala, jõulinnak, tehnikaparklad jne.

Võru Taara linnakus asub 2. jalaväebrigaad ja Kaitseväe Akadeemia kutseõppehoone. Lisaks ajateenijate kasarmud, sõduri- ja staabihooned, söökla, tegevväelaste kasarmu, tehnikapark, universaalhall, spordiväljak, käsivõitlusala, jõulinnak, autopesula, varjualused jne.

Mõlemas kaitseväe linnakus on tagatud head tingimused väljaõppeks nii kaitseväelastele kui ka liitlastele.

Konkursil osalemiseks vajalik info:
Kunstikonkursi võistlusjuhend
Taara linnaku asukohaskeem
Taara linnaku teose plaanitav asukoht
Raadi linnaku asukohaskeem
Raadi linnaku teose plaanitav asukoht
Julgeolekutingimused

Lisainfo: ave.nael@kaitseinvesteeringud.ee


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Kõik käimasolevad ja tulevased Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbiviidavad hanked leiad veebilehelt https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

2022-06-28T15:03:20+00:00