Alustatakse kaitseväe laokompleksi laiendamist Luunjas

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) andis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (RKIK) ehitusloa kaitseväe laokompleksi laiendamiseks Luunja vallas. Alale on planeeritud mitmeid ladusid kaitseväe varude hoiustamiseks.

Uute laohoonete projekteerimine toimus möödunud aastal ning hetkel on käimas ehitushange laohoonete ehituseks. Alustatud on raadamistöödega 25 hektari suurusel alal, et valmistada ette maa-ala uute laohoonete ehituseks.  Laohoonete valmimine on planeeritud 2024. aasta lõpuks.

Alasse on planeeritud mitmeid hooneid kaitseväe varustuse (näiteks riidevarustuse jms) ja tehnika hoiustamiseks koos teedevõrgustiku ning kommunikatsioonidega.

Lõuna-Eestis on kaitseväe linnakute territooriumite pindala 287 hektarit. 2023-2026 aastate investeeringute maht Lõuna-Eestis on kokku ligikaudu 50 miljonit eurot.

 


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisavara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Lisainfo:
Hanna Heinnurm
RKIK kommunikatsioonijuht
51944813

 

2023-02-21T13:08:20+00:00