20.02.2023

Uudised, Taristu

Alustatakse kaitseväe laokompleksi laiendamist Luunjas

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) andis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (RKIK) ehitusloa kaitseväe laokompleksi laiendamiseks Luunja vallas. Alale on planeeritud mitmeid ladusid kaitseväe varude hoiustamiseks.

Uute laohoonete projekteerimine toimus möödunud aastal ning hetkel on käimas ehitushange laohoonete ehituseks. Alustatud on raadamistöödega 25 hektari suurusel alal, et valmistada ette maa-ala uute laohoonete ehituseks.  Laohoonete valmimine on planeeritud 2024. aasta lõpuks.

Alasse on planeeritud mitmeid hooneid kaitseväe varustuse (näiteks riidevarustuse jms) ja tehnika hoiustamiseks koos teedevõrgustiku ning kommunikatsioonidega.

Lõuna-Eestis on kaitseväe linnakute territooriumite pindala 287 hektarit. 2023-2026 aastate investeeringute maht Lõuna-Eestis on kokku ligikaudu 50 miljonit eurot.

Krismar Rosin