30.06.2023

Uudised, Hanked, Rahvusvaheline koostöö, Relvastus

Eesti hangib koos Leeduga suures mahus lõhkeainet ja laenguid

Sõlmisime koos Leedu riigi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga ligi 200 miljoni euro suuruse raamlepingu lõhkeainete, lõhkematerjalide ning laengute hankimiseks. Uus leping võimaldab hankida lõhkeainet ning laenguid kiireloomuliselt tagades eelise kriisiolukordades reageerimiseks.

„Hanke koostamisel lähtusime parimast praktikast ehk sõlmisime mahuka lepingu lausa 11 erineva pakkujaga, et meil oleks kiireloomuliselt võimalik soetada lõhkeainet, erinevaid laenguid ja palju muud. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale suurenes üle Euroopa järsult nõudlus laskemoona järele, mille järel veendusime, et rohkete lepingupartnerite olemasolu tagab meile eelise kiireloomulisteks tarneteks. Kui ühel lepingupartneril tekib tarnetega probleeme, siis on meil koheselt võimalus teha tellimus teiselt lepingupartnerilt,“ ütles RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Hange on sõlmitud ühiselt koos Leedu riigi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga.

„Ühishanked koos teiste riikide ja asutustega annavad meile võimaluse konsolideerida erinevate osapoolte vajadusi ning saavutada hinnasäästu. Samuti tugevdab ühiselt hangitud lahinguvarustus liitlassidemeid ja võimaldab ristkasutust ning teineteise toetamist ka riigisiseselt,“ lisas Lipp.

Hange on jaotatud kahte osasse. Hanke esimeses osas hangitakse lõhkeainet ja –materjale üheksalt erinevalt pakkujalt, kelle seas on ka pakkujaid Eestist. Näiteks hangitakse nii plastilist lõhkeainet, lõhkamismasinaid, detonaatoreid jpm. Hanke teises osas hangitakse laenguid, miine ning nende osasid ning lepingud on sõlmitud 11 pakkujaga. Näiteks on võimalik hankida mitmesuguseid laenguid, tankitõrje miine koos erinevate sütiklahendustega jpm.

„Lõhkeaine ja miinide olulisus ei ole kaasaegsest sõjapidamisest kadunud. Vastupidi, sõda Ukrainas kinnitab nende jätkuvat efektiivsust ning viitab vajadusele nii varude täiendamiseks kui ka kaasaegsemate lahenduste kasutusele võtmiseks. Hankeleping sisaldab olulisi lõhkematerjale nii kaitselahingutes vastase edenemise tõkestamiseks kui ka vasturünnakutel vastase tõketest läbipääsude loomiseks,“ ütles kaitseväe diviisi 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Priit Heinloo.  

Hanna Heinnurm