Eesti juhtimisel viiakse läbi Baltikumi suurim ühishange militaarsõidukite hankimiseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas koostöös Läti kaitseministeeriumiga välja seni suurima militaarvaldkonna hanke. Hanke eesmärgiks on leida partner(id), kelle ülesanne on varustada Eesti ja Läti jõustruktuurid erinevat tüüpi sõidukitega. Hanke eeldatav maht on ligikaudu 693 miljonit eurot.

„Käesolev hange annab kaitseplaneerijatele suuremad võimalused täita meie tänaseid võimelünkasid ja vajadusel soetada kiirkorras puuduolevaid sõidukeid. Antud hanke raames on plaanis leida partner mõlema riigi Kaitsevägede varustamiseks 16 eri tüüpi sõidukiga järgmise kümne aasta jooksul. Ühiselt hankimine annab kindlasti palju parema positsiooni läbirääkimisteks ning võimaldab saada paremad tingimused ja ühiku hind. Lisaks tekib meil võimalus vahetada 10 aasta jooksul välja oma eluea lõppu jõudnud sõidukid. Põlvkonna vahetuseks on plaanis kasutada nii lähimate liitlaste kasutatud sõidukeid kui ka uusi vastavalt kasutusintensiivsusele ning majandusliku soodsusele,“ märkis RKIK sõidukite kategooriajuht Toomas Kalda.

2021. aastal Kaitseväele hanigtud konksliftiga Mercedes-Benz Arocsid.

Hange koosneb kahest osast. Hanke esimeses osas hangitakse sõidukeid kandevõimega kuni 4999 kg ning teises osas sõidukeid kandevõimega 5 tonni ja rohkem.

Hangitavaid sõidukeid on võimalik eristada logistiliste või taktikaliste parameetrite, kandevõime või masina pealisehituse (veokast, kallur, konksliftsüsteem jms) alusel. Läbi suurhanke ostetavad sõidukid saavad olema ühe tootja sõidukitele baseeruvad, mis toob endaga kaasa mastaabiefektist tuleneva soodsama hinna ning tulevikus õhema logistilise toetusketi, kui sõidukite väljaõpe ja varuosabaas on seotud ühe autotootja toodanguga.

„Arvestades valdavas mahus Kaitseväe sõidukite planeeritud kasutusaja lõppemist aastatel 2028-2035 on Kaitseväe jaoks ülioluline selle hanke õnnestumine. Hanke tulemusena on võimalik Kaitsevägi varustada uute sõidukitega praktiliselt kogu vajaliku nomenklatuuri ulatuses koos remondi ja hoolduse toega,tagab aastakümneteks Kaitseväe üksuste lahinguvõime jätkusuutlikkuse ratassõidukite kategoorias,“ märkis Kaitseväe tehnika ja relvasüsteemide jaoskonna ülem major Herko Sepp.

Hankesse on jäetud võimalus osta vajalikke sõidukeid järelsoomustatud versioonis või hanke võitjateltmuid sarnaseid, kuid spetsiifilise funktsiooniga sõidukeid. Erimasinateks on näiteks sõiduk-kraanad, naastemasinad ning lennuvälja erisõidukid.

Raamlepingu alusel saavad sõidukeid hankida kümne aasta jooksul Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet ning Läti kaitseministeeriumi valitsemisala asutused.

2022-02-07T17:51:58+00:00