Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eesti kaitsetööstusettevõttega KrattWorks, hankimaks kaitseväele õhusihtmärke. Lepingu eesmärgiks on tagada kaitseväe väljaõppeks vajalikke vahendeid, soetades õhutõrjekahurite ja rakettide mehitama sihtmärke koos lennutamise teenusega. Seitsme aasta pikkune leping sisaldab ka lennukõlbulike sihtmärkide taastamist.

Sihtmärk-droonide või lendavate õhusihtmärkide soetamise eesmärgiks on toetada kaitseväe ja liitlaste üksuste väljaõpet õhusihtmärkide laskmisteks. Sihtmärkidel on autonoomne lennuvõimekus ning need on juhitavad maapealsest juhtseadmest ka väljaspool visuaalset nägemisulatust. Üldjuhul ostetakse igal aastal välja seitse lendavat sihtmärki.

RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp ütles, et hankele esitati 11 pakkumust Eestist, Kreekast, Indiast ning Türgist, kuid kõige rohkem laekus pakkumisi Eesti ettevõtetelt. Enne hanke väljakuulutamist viidi läbi turu-uuring, et selgitada välja parim kompromiss kaitseväe vajaduste ja soodsaks tootmiseks vajalike tehniliste võimaluste vahel. „Meil on hea meel, et rahvusvahelises konkurentsis võitis Eesti ettevõtte, kes pakub nõuetele vastavat toodet majanduslikult soodsatel tingimustel,“ lisas Lipp.

Bensiinimootoriga varustatud 2,2 meetrise tiiva siruulatusega mehitamata sihtmärk on eredat värvi ning kannab kahte komplekti suitsugeneraatoreid ja IR-valgusküünlaid. Pürotehnilised lahendused ehitab sihtmärgidroonile RUF Eesti AS. Mehitamata sihtmärgi lennuaeg on kuni kolmekümmend minutit ning see on võimeline lendama üle 180 km/h kiirusega.

Mehitamata sihtmärk on varustatud autopiloodi ja naviseadmega, mis võimaldavad sihtmärki opereerida nii eelplaneeritud lennuplaani alusel kui ka piloodi otsejuhtimisel. Sihtmärgil on ohutust tagav funktsioon, mis tagab tõrgete või sideühenduse kadumise korral sihtmärgi autonoomse stardikohta naasmise, mootori väljalülitamise või sihtmärgi maandumise.

Ettevõtte pidi enne lepingu sõlmimist sooritama eduka testlennutamise, mis viidi läbi koostöös kaitseväega augusti lõpul Rutjal. „Käesolev hange oli RKIK ja kaitseväe poolt väga hästi korraldatud, kuna andis ajaliselt võimaluse disainida sihtmärk uudsel kujul: ilma sabata lennukina ehk vaid tiivana. Sellise lennuki aerodünaamiline disain keerukas, kuid kere tootmine on oluliselt soodsam kui traditsioonilisel lennukil. Peale Rutjal läbiviidud testlendamisi võttis kaitsevägi meie lahenduse vastu ja nüüd saavad nad osta varasemast mitu korda soodsama hinnaga sihtmärgidroone,“ lisas osaühingu KrattWorksi peainsener Kristjan Möller.

KrattWorks on asutatud 2018.aastal ning tegeleb droonide tootmisega, mis kannavad pardal masinnägemise moodulit, et ilma piloodi sekkumiseta erinevaid objekte tuvastada ja need koheselt kaardile kanda.. Näiteks metsatulekahjude asukohtasid, autosid, inimesi ning sõjalisi objekte. Droonidele on lisatud ka mobiilsideühendus ning droonipesa lahendus, mis võimaldavad droone opereerida ilma levipiiranguta ja kohapealse piloodita. Näiteks otse turvafirma või tuletõrje kontrollkeskusest.

Raamleping sõlmitakse 84 kuuks ning lepingu maht on 15 miljonit eurot.

Fotode autor: Alar Alp (RKIK)

Lisainfo: Hanna Heinnurm, [email protected]


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu ja materjalide soetamisega tegelev asutus, mis asutati 2017. aastal. RKIK-i eesmärk on võimaldada kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga investeeritud euro eest maksimaalselt kaitsevõimet. RKIK korraldab hankeid nii kaitseministeeriumi, kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 350 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Kõik käimasolevad ja planeeritud hanked leiad veebilehelt: https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

2022-09-16T13:26:52+00:00