Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus allkirjastas raamlepingu Eesti, Läti ja Leedu erinevatele laengutele. Raamlepingu kogumaht on 11,7 miljonit eurot ning see sõlmiti seitsmeks aastaks.

„Balti riikide ühiselt läbi viidud hanked annavad võimaluse konsolideerida kolme riigi vajadusi ning saavutada hinnasäästu. Samuti tugevdab ühiselt hangitud lahinguvarustus liitlassidemeid ja võimaldab ristkasutust ning teineteise toetamist,“ märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Hange oli viieosaline ja hõlmas endas erinevaid laengutüüpe – jalaväevastane kaitselaeng, raskekaitselaeng, purustuslaeng, truubilaeng ja signaallaeng.

„Kaitse- ja lõhkelaengute hanke eesmärgiks on uuendada laenguid ja välja vahetada vananevaid vahendeid. Uute laengute hankimine tõstab meie üksuste kaitsevõimet ja liikumiskiirust läbi erinevate tõkete,“  lisas Kaitseväe pioneeriinspektor major Hannes Liim.

Neljas esimeses hankeosas osutusid hanke võitjaks ühispakkujatena Eesti ettevõtted Eesti Arsenal OÜ ja Nitrotol OÜ, kellest esimene on olnud pikaaegne partner kaitseväele lõhkeainete ja lõhkamisalaste toodete tarnimisel. Viiendas hankeosas sõlmiti raamleping kahe erineva ettevõttega: Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM) ja WesCom Signal & Rescue Germany GmbH.

2021-08-02T09:24:19+00:00