03.05.2023

Uudised, Relvastus

Eesti ostab esmakordselt varitsevat õhuründemoona

Eesti ostab Iisraeli Riigi ettevõttelt Israel Aerospace Industries (IAI) suures koguses varitsevat õhuründemoona. Tegemist on seni ühe kalleima kaitsevaldkonna hankega, mis Eesti on kunagi teinud. Varitseva õhuründemoona hankimise peamine eesmärk on kasvatada Eesti pikamaa täpisründe võimet. Koostöös pikendatud laskeulatusega suurtükkide laskemoona, laevatõrje rakettide ja mitmikraketiheitjatega on Eestil lähitulevikus mitmeid eri võimekusi vastase mõjutamiseks pikkadelt distantsidelt

„Varitsev õhuründemoon on oluline täiendus Eesti kaitsevõime arendamisel. Kaudtule tähtsust ei saa üle hinnata, sest Venemaa on Ukrainas tekitanud suure osa purustustest just kaudtulelöökidega. Uue võime kasutuselevõtt võimaldab vastast rünnata pikemalt distantsilt. Seetõttu muutub kaudtuli kihilisemaks ja paindlikumaks, suurendades laskeulatust, mis tähendab, et kaitsevägi saab lüüa vastast seal, kus tal on valus,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Eesti kaitseväe kaudtulevõime annavad erineva kaliibriga miinipildujad manööverüksuste koosseisus ning diviisi koosseisus olevad liikursuurtükid. Aastatel 2024-2025 luuakse kaitseväe koosseisu ka mitmikraketiheitja ning varitseva õhuründemoona üksused.

Varitseva õhuründemoona hankimise eel viidi läbi põhjalik turu-uuring kaitseväe vajadustele sobilikuima lahenduse leidmiseks. Eesti tellimuseks oli eelkõige pikale distantsile ründevõimekuse saavutamine. Kriteeriumiteks olid lisaks distantsile täpsus, ründevahendi hukukindlus ning laiaulatuslik üheaegne ründevõimekus.

„Varitseva õhuründemoona turg on hetkel turbulentne. Viimase aja sõjad, muuhulgas Mägikarabahhi konflikt ja loomulikult Ukraina sõda, on näidanud seda tüüpi ründevahendite suurt efektiivsust ning neid süsteeme on arendama asunud mitmed riigid ja lähiajal on turule sisenemas ka uusi tegijaid. Tulevikus on oodata sellel turul kindlasti kõva konkurentsi ja eks lähimad aastad näitavad, kuhu need süsteemid edasi arenevad,“ ütles RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

„Eesti on IAI-le strateegiline partner ning sõlmitud leping peegeldab kasvavat usaldust ning suhteid meie ettevõtte ning Eesti vahel. Meie ettevõte pakub mitut erinevat tüüpi varitsevat õhuründemoona pakkudes laialdasi valikuid taktikaliselt strateegilisele tasandile,“ ütles IAI president ning tegevusjuht Boaz Levi.

Levi lisas, et IAI pakutav varitsev õhuründemoon on eriti kasulik siis, kui kliendid otsivad suuremat paindlikkust ning reageerimisvõimet tulejõu kasutamisel, et avastada kiiresti vaenlane ning tegutseda relva enda reaalajas kogutud teabe põhjal otsustavalt. Lisaks sobib moon kasutamiseks nii mere- kui ka maismaaplatvormidel.

Turu-uuringut varitseva õhuründemoona hankimiseks alustati 2022. aasta kevadel esimeste ettevõtete kaardistamisega. Turu-uuringus oli ettevõtteid USA-st, Türgist, Lõuna-Koreast, Poolast, Saksamaalt, Iisraelist, Suurbritanniast ning Eestist.

Esimesi tarned saabuvad 2024. aastal, mille eelselt saab kaitsevägi vajaliku väljaõppe, mille järel ollakse valmis süsteeme rakendama põhimõtteliselt kohe kui need on kohal.

Hanna Heinnurm