18.10.2023

Uudised, Hanked, Õhu-, vee- ja lahingsõidukid

Eesti ostab ligikaudu 200 miljoni euro eest uusi soomukeid

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) allkirjastas täna lepingud ettevõtetega Nurol Makina ja Otokar, et soetada Eesti kaitseväele ligikaudu 230 ratassoomukit, lisaks soetatakse neli ratassoomukit ka päästeameti demineerimiskeskusele. Soomukite eesmärk on kaitsta kaitseväelasi lahinguolukorras, et kaitseväelaste ümberpaiknemine lahinguväljal oleks võimalikult kiire ja turvaline.

Uued soomukid soetatakse kaitseväe 2. jalaväebrigaadile, millel varasemalt ei ole olnud soomustatud ratassõidukeid. Lisaks hangitakse soomukeid juurde ka 1. jalaväebrigaadile ning päästeameti demineerimiskeskusele. „Eesti sõduri kaitstus ohtlikus situatsioonis on meile esmatähtis. Arvestades praegust julgeolekuolukorda, oli olulisel kohal meie hanketingimustes, et esimesed masinad peavad jõudma Eestisse nii vara kui võimalik,“ ütles RKIKi õhu-, vee- ja lahingusõidukite kategooriajuht Karmo Saar.

„Tegemist oli mahuka ja tehniliselt keeruka hankega, kus oli äärmiselt tihe konkurents, hankes osales kokku üheksa ettevõtet lausa kuuest riigist. Hange oli üles ehitatud nii, et soomukid pidid vastama meie seatud tehnilistele nõuetele ja kvaliteedistandarditele ning parimad pakkumused valiti välja kiireima tarneaja ja hinna alusel. Edukad pakkumused tegid Türgi ettevõtted Nurol Makina ja Otokar, kellel on pikaaegne kogemus soomukite ehitamisel,“ ütles Saar.

„Tegemist on olulise võimearendusega eeskätt diviisi 2. Jalaväebrigaadi jalaväepataljonide, kuid ka kogu diviisi juhtimispunktide, soomustamisel ja mobiilsemaks muutmisel. Tarnitavad soomukid tõstavad üksuste hukukindlust ning lubavad suuremat paindlikust üksuste kasutamisel,“ ütles kaitseväe diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Hangitavad soomukid jagunevad kahte kategooriasse, 4×4 veoskeemiga soomukid, mida hakkavad kasutama väiksemad meeskonnad nii 1. kui ka 2. jalaväebrigaadis ja 6×6 veoskeemiga soomukid, mis lähevad 2. jalaväebrigaadi jalaväelaste sõidukiteks. 4×4 soomuki mudel on NMS ja seda hakkab tarnima Nurol Makina, 6×6 soomuki mudeliks on Arma ja selle tarnijaks Otokar. Esimesed soomukid jõuavad Eestisse 2024 aastal.

Uued soomukid kohandatakse vastavalt kaitseväe vajadustele ning need on sertifitseeritud nii käsitulirelvade tule kui ka miiniplahvatuse kaitseks. Julgestuse tarbeks on sõidukid varustatud suitsugranaatide laskeseadme ja 12,7mm raskekuulipildujaga, mis on soomuki katusel olevas tornis.

Sõlmitud ratassoomukite lepingute periood on kümme aastat ning hanke hinnanguline maksumus on ligikaudu 200 miljonit eurot. Lepingud võimaldavad osta vajadusel juurde täiendavaid soomukeid ning varuosasid. Samuti on võimalik lepingutega tellida teenuseid vastavate sõidukite hoolduseks, remondiks kui ka arendustöödeks.

Lisaks hankelepingutele allkirjastasid Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Türgi kaitseminister Yaşar Güler kavatsuste protokolli, mis loob aluse kahe riigi vaheliseks kaitsetööstuste koostööks. Samuti sõlmiti RKIKi ja Türgi kaitsetööstuse agentuuri vahel koostöökokkulepe soomukitega seotud materjalide ja teenuste tarnekindluse tagamiseks ning väljaõppe ja arenduse ühiseks korraldamiseks.

Piltidel olevad soomukid on näidissoomukid, mis ei jää Eesti kaitseväele.
Fotograaf: Kermo Pastarus

Hanna Heinnurm