Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse

Euroopa Liit eraldas riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) rahutagamisrahastust 39 miljonit eurot, et tugevdada Moldova Vabariigi kaitsevaldkonna arendamist ning parandada tsiviilelanike kaitset kriisi- ja hädaolukordades. Eraldatud vahendite eest soetab Eesti Moldova relvajõududele mitte-surmavat varustust.

Euroopa Liidu abimeetmete paketiga tugevdatakse Moldova rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust, et ennetada konflikte ja säilitada rahu. RKIK annab oma panuse hankides Moldova relvajõududele varustust, mis aitab tugevdada logistikat, liikuvust, juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning side- ja seiresüsteeme.

„Rakendusasutusena on meil hea võimalus panustada enda oskuste ja teadmistega rahvusvahelisse julgeolekusse ning kasvada projekti eestvedajana meie regiooni hankevaldkonna kompetentsikeskuseks,“ ütles RKIKi üldosakonna juht Katri Raudsepp.

Ta rääkis, et projektid on osa moderniseerimisprotsessist, millega tugevdatakse Moldova relvajõudude operatiivvõimekust, kiirendatakse Euroopa Liidu standarditele üleminekut ja koostalitlusvõimet, parandamaks seeläbi tsiviilelanike kaitset kriisi- ja hädaolukordades. Lisaks tugevdavad projektid ka Moldova võimekust osaleda Euroopa Liidu sõjalistel ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika toetamise missioonidel ja operatsioonidel.

Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu otsuse Moldova toetamiseks selle aasta mais ning abimeetmete pakett allkirjastati selle aasta augustis. Projekt kestab 36 kuud alates lepingu allkirjastamisest ning see saab läbi 2026. aasta juulis.

Tegemist on Euroopa rahutagamisrahastu kolmanda abimeetmete paketiga Moldovale. Esimese abimeetmete paketiga aastal 2021 eraldati Moldova julgeoleku, stabiilsuse ja kaitsesektori vastupidavuse suurendamiseks 7 miljonit eurot ning abimeetmete rakendajaks oli Leedu. Teise abimeetmete paketiga eraldati 40 miljonit eurot ning seda viib praegu ellu riigi kaitseinvesteeringute keskus ning kübervaldkonnas E-riigi Akadeemia.

Lisainfo:
Hanna-Christine Rotmeister
[email protected]
+372 5388 6426

2023-09-14T10:07:47+00:00