27.10.2023

Uudised, Rahvusvaheline koostöö

Eesti sõlmis Ameerika Ühendriikidega koostöökokkuleppe tarnekindluse tagamiseks

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ja Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi soetamise ja jätkusuutlikkuse asekantsler Dr William A. LaPlante allkirjastasid eelmine nädal NATO peakorteris Brüsselis kahepoolse kokkuleppe, mille eesmärk on tugevdada vastastikust kaitse- ja julgeolekuvaldkonna koostööd varustuskindluse tagamisel. 

Kokkulepe põhineb vastastikusel vabatahtlikkuse printsiibil ning võimaldab mõlemal riigil seada eelisjärjekorda kaitsevaldkonna lepingute täitmise, et kindlustada kiireloomuliste ja kriitiliste tarnete õigeaegne ning tõhus kättesaadavus.

„Tänases julgeoleku- ja majanduskeskkonnas on toimepidev tarneahel sõjalise kaitse tagamisel kesksel kohal. Hea meel on näha, et liikmesriigid teevad tihedat koostööd tarnekindluse suurendamisel, mis annab kindluse, et kõik meie hiljuti läbiviidud olulised võimearendushanked jõuavad õigeaegselt kaitseväe käsutusse,“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

„See on järjekordne tõestus Ameerika Ühendriikide ja Eesti heast koostööst ja pühendumusest ühisele kaitsele. See rõhutab ka Eesti valitsuse läbimõeldud ja aktiivset strateegiat oma kaitsevõime tugevdamiseks muutunud julgeolekuolukorras,” sõnas Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis George P. Kent.

Kokkulepe annab võimaluse tugevdada koostööd kaitsevarustuse hangetes sõjaliste materjalide ja varustuse tarnekindluse tagamisel nii rahu kui ka kriisi ajal. Samuti on võimalik edaspidi saada täpsemat informatsiooni varustuse ja selle komponentide tootmisgraafikute ja tarneplaanide kohta, see omakorda annab võimaluse vajadusel prioriseerida olulisemaid tarneid üle teiste tellijate.

Eesti on Ameerika Ühendriikide neljateistkümnes tarnekindluskokkuleppe partner, teised partnerid on Austraalia, Kanada, Taani, Soome, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Läti, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik.

Krismar Rosin