19.03.2024

Uudised, Hanked, Rahvusvaheline koostöö

Eesti sõlmis Ukrainaga kaitsehangete alase koostöökokkuleppe

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ja Ukraina kaitsehangete agentuur AOZ (Агенція оборонних закупівель) sõlmisid Kiievis kahe riigi vahelise kaitsehangete alase koostöökokkuleppe.

Allkirjastamisel osalesid Ukraina asekaitseminister Dmytro Klimenkov, agentuuri AOZ direktor Maryna Bezrukova, Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Ukrainas Annely Kolk ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

„Kahepoolse kaitsealase koostöö arendamine Eestiga on üks meie peamisi prioriteete. Olen veendunud, et agentuuride vaheline edasine suhtlus aitab kaasa relvastuse ja sõjatehnika hankimisele Ukrainale,” rõhutas Ukraina asekaitseminister Dmytro Klimenkov.

RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar lausus, et kaitsealase koostöö tihenemine on jätkuks Eesti senisele tegevusele Ukraina abistamisel. „Eesti on olnud Ukraina üks esimesi abistajaid ning tarninud materjale nii sõja eel kui ajal. Praegu sõlmitud kokkulepe intensiivistab kahe riigi koostööd veelgi,“ lisas Saar.

Pooled alustavad aktiivset tööd memorandumi sätete rakendamiseks, et leida koostöös uusi võimalusi kaitseotstarbeliste materjalide tarnimiseks Ukrainale. Samuti jagatakse omavahel sõjast saadud õppetunde ja nende rakendamist Ukraina ja Eesti relvajõududes.

„Loodame aktiivsele suhtlusele hankimisel ja ühisprojektide elluviimisel. See aitab kaasajastada Ukraina relvajõude ja rahuldada nende vajadusi,” sõnas agentuuri AOZ direktor Maryna Bezrukova.

Andri Maimets