21.04.2024

Uudised, Hanked, Rahvusvaheline koostöö

Eesti toetab Moldova kaitsevaldkonna arendamist

????????????????????????????????????

Moldova Vabariigi Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) allkirjastasid 14. aprillil vastastikuse mõistmise memorandumi hõlbustamaks vastastikust koostööd Euroopa Liidu abi meetmete rakendamisel Euroopa rahurahastu kaudu. Otsus Moldova toetamiseks võeti vastu möödunud aasta juunis, mille raames soetab RKIK Moldova relvajõududele mitte-surmavat varustus.

Projektid on osa moderniseerimisprotsessist, millega tugevdatakse Moldova relvajõudude operatiivvõimekust, kiirendatakse Euroopa Liidu standarditele üleminekut ja koostalitlusvõimet, parandamaks seeläbi tsiviilelanike kaitset kriisi- ja hädaolukordades. Lisaks tugevdavad projektid ka Moldova võimekust osaleda Euroopa Liidu sõjalistel ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tagamise missioonidel ja operatsioonidel.

„Rakendusasutusena on meil hea võimalus panustada enda oskuste ja teadmistega rahvusvahelisse julgeolekusse ning kasvada projekti eestvedajana meie regiooni hankevaldkonna kompetentsikeskuseks,“ ütles RKIK peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

Suurendamaks Moldova Vabariigi kaitsesektori vastupidavust, stabiilsust ja vastupanuvõimet eraldas Euroopa Komisjon möödunud aastal rahutagamisrahastu raames 40 miljonit, et tugevdada Moldova relvajõudude logistikat, liikuvust, juhtimis- ja kontrollisüsteeme, küberkaitset, side- ja seiresüsteeme.

Antud rahvusvahelise suurprojekti eestvedajaks varustuse hankimisel on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ning kübervaldkonnas E-riigi Akadeemia. Projekt kestab 2025. aasta lõpuni.

Krismar Rosin