Eesti veetav targa laeva arendusprojekt liidab Euroopa kaitsetööstust

Järgmisel neljal aastal juhivad riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja Baltic WorkBoats üleeuroopalist kaitsekoostöö projekti, mille arendustöö tulemusel valmib Euroopa riikide merevägedele mõeldud poolautonoomse modulaarlaeva prototüüp.

Tegemist on ühe suurima Euroopa Kaitsefondi rahastatava riikideülese arendus- ja innovatsiooniprojektiga EUROGUARD (European Goal-based Multi-mission Autonomous Naval Reference Platform Development) mis läheb maksma 95 miljonit eurot ja millest 30 miljonit eurot katavad projekti liikmesriigid ja ettevõtted ise. Projektis osaleb 23 ettevõtet ja teadusasutust kümnest Euroopa Liidu riigist, ettevõtete konsortsiumit juhib Baltic WorkBoats ning liikmesriikide koostööd RKIK.

„Meie ühine huvi on edendada laevaehitustehnoloogiaid ja töötada välja universaalne laeva platvorm, mida saaks vastavalt missioonidele modulaarselt kohandada,“ rääkis RKIK projektibüroo juht Ats Janno. „Et meile on sellises Euroopa kaitsetööstuse sünergiaprojektis usaldatud juhiroll näitab Eesti tipptaset innovatsiooni esirinnas.“

Tänavu jaanuaris alanud nelja-aastane suurprojekt jaguneb kolme plokki – uue laevastiku alusarhitektuuri (GENSA) väljatöötamine, laeva füüsilise prototüübi loomine ja selle katsetamine 2027. aasta lõpus ning andmekeskse autonoomse laevaarhitektuuri väljatöötamine. „Prototüüp vajab kindlasti edasiarendust, kuid mida lähemale jõuame me konkurentsivõimelisele ja terviklikule tulemusele nii sõjalises, tehnilises kui ka majanduslikus mõttes, seda suurem on projekti edasine elujõud,“ lisas Janno. „See on suur samm tuleviku meresõjalaevastike suunas.“

Euroopa Kaitsefond (EDF) loodi Euroopa Liidus kaitsealase teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamiseks, et tõsta Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja tõhustada kaitsevaldkonnas üle Euroopa ettevõtete ja teadus-arendusasutuste vahelist koostööd.

Eelmises EDFi koostööprojektis iMUGS juhtis Eesti 32,6 miljoni euro suurust projekti eesmärgiga arendada välja Euroopa mehitamata maismaasüsteemi standardlahendus.

2024-01-19T16:42:12+00:00