Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis ehituslepingu Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ning ehitustöödeks. Koos kõikide uute ehitistega ja olemasolevate teede rekonstrueerimisega muutub küla tervikuna paljude väljaõppevõimalustega linnavõitluslinnaku kompleksiks. Leping sõlmiti aktsiaselts YIT Eestiga kogumaksumuses 4,8 miljonit eurot.

 „Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ning ehitushanke osas tundsid ettevõtted rekordilist huvi ning meil on hea meel, et harjutusväljade taristu arendamisel saame esmakordselt teha koostööd YIT Eesti AS-ga. Tulenevalt miljööväärtuslikust keskkonnast ning asukoha kultuuripärandist, on Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ja ehitustööd väljakutseks nii meile kui ka ehitajale,“ sõnas RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

 Rabasaare linnavõitluslinnakusse ehitatakse seitsme erineva korruselisusega ehitist ning sillaga ühendustee keskpolügooni ja Rabasaare küla vahele. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolevaid teid.

„Kaitseväele on väga oluline treenida sõjapidamisest sarnases keskkonnas. Sõda ja relvastatud konfliktid toimuvad nii metsades kui ka asustatud punktides – linnades. Linnavõitluskeskuse väljaarendamine on oluline täiendus Kaitseväe ja liitlaste väljaõppevõimalustele ning võimaldab meil valmistuda riigi sõjaliseks kaitseks parimal moel,“ lisas kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Mati Tikerpuu.

Linnak saab olema linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis koosneb vajalike väljaõppe elementidega (aknad, uksed, trepid jne) ehitistest. Alale on lähenemiseks tagatud ligipääs eri nurkadest ja külgedest ning linnaku hoonestus on kavandatud võimalikult mitmekesine (madalhoonestusala, kõrghoonestusala, tööstusala). Linnavõitluslinnakule iseloomulikuks osaks on lisaks hoonetele ka tihe tänavavõrk, mis teeb võimalikuks viia linnakus läbi võimalikult erinevaid väljaõppeharjutusi.

AS YIT Eesti taristuprojektide valdkonna juhi Priit Kuldsaare sõnul on Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ja ehitustööde leping YIT jaoks juba kolmas ja seni suurim kaitseinvesteeringute keskuse tellimusel elluviidav projekt.  “Teadvustame, et iga minut tööaega, iga kuupmeeter materjali on selliste projektide puhul panus Eesti riigikaitsesse ja me naudime väga selliseid kõrge vastutusastmega ülesandeid. Linnavõitluslinnaku projekti muudab meie jaoks huvitavaks ka asjaolu, et tööd saavad toimuma raskesti ligipääsetavatel aladel soode ja rabadega ääristatud territooriumil – see nõuab meie meeskonnalt kahtlemata parima insenertehnoloogilise ekspertiisi rakendamist,” sõnas Kuldsaar.

Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimise ettevalmistus algas 2020. a kevadel. Olemasolevad hooned jäävad senisel kujul alles. Uued püstitatavad hooned on arhitektuurselt lahendatud ajaloolisse miljöösse sobivalt.

Rabasaare keskust loetakse tema ajaloolisuse tõttu miljööväärtuslikuks piirkonnaks ning sealsed 1930. aastatest pärit tööliste majad kuuluvad pärandkultuuriobjektide nimekirja. Alates 2020. aastast külas püsielanikke ei ole ja piirkond on asustamata.

2022-02-22T15:50:06+00:00