Kaitseinvesteeringute keskuse algatatud energiasäästuprojekt Ämari linnakus on aidanud esimese poolaasta jooksul kokku hoida üle 20 000 euro.

Energiasäästuprojekti rakendamisel on võetud erilise tähelepanu alla Ämari linnaku enim energiat tarbivad hooned. Esimesel poolaastal kulutasid neid hooneid kasutavad üksused 2018. aastaga võrreldes 11 protsenti ehk 16 000 eurot vähem elektrile ning 4 protsenti ehk 6000 eurot vähem küttele.

„Kokkuhoid on tulnud lisaks tehnosüsteemide reguleerimisele peamiselt lihtsate tegevuste arvelt, millesse iga inimene saab panustada – näiteks hoida konditsioneeriga ruumides aknad kinni, kustutada lahkudes tuled, kasutada sauna mitte üksi, vaid koos suurema grupiga, lülitada välja tarbetult töötav kontoritehnika,“ ütles energiasäästu projekti üks juhtidest Kadi-Kadi Kollo. „Säästetud eurode eest saame hankida üksustele vajalikku sisustust ja viia ellu energia kokkuhoiu ideid. Lisaks majanduslikule kokkuhoiule vähendab energia säästmine ka meie tegevuse mõju keskkonnale ning kujundab kõigi kaitseväelaste, sealhulgas ajateenijate säästlikku ja keskkonnasõbralikku käitumist“ lisas ta.

Energiasäästu saavutamiseks keskendutakse energiatarbimise andmete analüüsile, tehnosüsteemide reguleerimisele ning inimeste käitumise parendamisele. Kasutajatel endil on hea tulemuse saavutamisel väga oluline roll, mis tähendab eelkõige väikeste käitumismuutuste tegemist ning koostöös energia kokkuhoiuvõimaluste leidmist. Muuhulgas on projekti raames reguleeritud välisvalgustust, alustatud olemasolevate valgustite vahetamist LED-valgustite vastu ja tõstetud kasutajate teadlikkust. Mitmed kokkuhoiuideed on ettevalmistusfaasis.

13. septembril kirjutasid kaitseinvesteeringute keskuse ning Ämari linnakus paiknevate üksuste juhid alla Ämari linnaku jätkusuutliku energiatarbimise kokkuleppele, millega jätkatakse projekti ning energiasäästu mõõtmist.

Säästlikku energiatarbimist kinnitasid oma allkirjaga RKIKi direktor Kusti Salm, TVJ logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla, lennubaasi ülem kolonelleitnant Mark Trubok ning õhuseiredivisjoni ülem major Gerri Karro. Samuti ühinevad kokkuleppega toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi ning erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonelleitnant Margus Kuul.

Ämari linnaku energia kokkuhoiuprojekti viivad läbi kaitseinvesteeringute keskuse ja lennubaasi spetsialistid Euroopa Kaitseagentuuri toetusel. Sama projekti on rakendatud edukalt teistes EL riikides, näiteks Hollandis, Rootsis, Prantsusmaal. Peamise tööriistana rakendatakse energiajuhtimissüsteemi ISO 50001 põhimõtteid. Kaitseinvesteeringute keskus plaanib samu põhimõtteid laiendada ka Kaitseväe teistesse linnakutesse.

2019-09-19T15:16:47+00:00