Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele kaasaegse õhuseiresüsteemi

Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) rakendajana Moldova kaitseministeeriumi ja Tšehhi kaitseettevõttega ERA lepingu Moldovale passiivradarisüsteemi hankimiseks. Sellega paraneb oluliselt riigi õhukaitse- ja õhuseirevõimekus.

Radarisüsteem hangitakse Moldovale Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) abipaketi raames, millega suurendatakse Moldova julgeolekut, stabiilsust ja kaitsesektori vastupidavust.

„Kõik Euroopa Liidu projektid Moldova suunal toetavad nende kaitsevõime arengut ja suurendavad koostööd. Projekti rakendajana on meil hea meel, et saame õhuseire- ja sidesüsteemide, soomukite ja erinevate lahingsõidukite hankimisel panustada oma kogemuste ja teadmistega,“ ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

Moldova kaitseminister Anatolie Nosatîi avaldas tänu Euroopa Liidu partneritele, kes oma jätkuva abiga aitavad riigi kaitsevõimet tugevdada. „Meie partnerid on meile korduvalt väljendanud oma tuge, pakkudes järjepidevat abi demokraatlike reformide elluviimisel, Euroopa kursi järgimisel ja relvajõudude moderniseerimisel, näidates, et nad on meiega. Soovin tänada kõiki välispartnereid nende avatuse ja abi eest. Jätkame selles suunas ühiseid jõupingutusi, et säilitada Moldova kodanikele stabiilne ja turvaline keskkond,“ ütles Nosatîi.

Alates 2021. aastast on Euroopa Liit eraldanud Moldova relvajõududele EPFi kaudu 128 miljonit eurot. Esimene abimeetmete pakett on 7 miljonit eurot ja seda viib ellu Leedu. Teise abimeetmete paketiga eraldati 40 miljonit eurot, seda viivad ellu RKIK ja kübervaldkonnas E-riigi Akadeemia. Eelmisel aastal kuulutati välja kolmas abimeetmete pakett summas 40 miljonit eurot, mille rakendajateks on samuti RKIK ja E-riigi Akadeemia. Viimane, neljas abimeetmete pakett Moldova relvajõududele võeti vastu 4. aprillil 2024 kogusummas 41 miljonit eurot; ka selle rakendaja on RKIK.

2024-04-10T11:06:26+00:00