17.06.2024

Uudised, Hanked, Rahvusvaheline koostöö, Relvastus

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele lühimaa õhutõrjesüsteeme

Euroopa Komisjon kiitis heaks 9 miljoni euro eraldamise Moldova õhukaitse arendamiseks. Selle summa eest hangib riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) rakendajana Moldova kaitsejõududele lühimaa õhukaitse raketisüsteeme.

„Euroopa rahurahastu eesmärk on aidata Moldoval integreeruda Euroopasse ning neil oma relvajõude kaasajastada. Riigi kaitseinvesteeringute keskus lisab rakendajana protsessi hulgaliselt kogemusi relvastuse hankimisel, tarnides vajalikud materjalid kiiresti ja pidades silmas mitte üksnes esmast soetust, vaid ka edaspidist elutsüklit ja varustuse jätkusuutlikku kasutamist,“ ütles RKIKi peadirektori asetäitja Katri Raudsepp. „Meie eesmärk on tagada, et iga investeeritud euro looks maksimaalselt kaitsevõimet nii Moldova relvajõududele kui ka Euroopa maksumaksjale.“

Alates 2021. aastast on Euroopa Liit eraldanud Moldova relvajõududele EPFi kaudu 137 miljonit eurot. Esimene abimeetmete pakett on 7 miljonit eurot ja seda viib ellu Leedu. Teise abimeetmete paketiga eraldati 40 miljonit eurot, seda viivad ellu RKIK ja kübervaldkonnas E-riigi Akadeemia. Eelmisel aastal kuulutati välja kolmas abimeetmete pakett summas 40 miljonit eurot, mille rakendajateks on samuti RKIK ja E-riigi Akadeemia. Neljas abimeetmete pakett Moldova relvajõududele võeti vastu tänavu aprillis kogusummas 41 miljonit eurot; selle rakendaja on RKIK.

EPF (European Peace Facility) loodi 2021. aasta märtsis, et rahastada kõiki Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika tegevusi sõjalises ja kaitsevaldkonnas eesmärgiga ennetada konflikte, säilitada rahu ning tugevdada rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust. Eelkõige võimaldab EPF arendada kolmandate riikide ning regionaalsete ja rahvusvaheliste organisatsioonide sõjalist ja kaitsevõimekust.

Kermo Pastarus