Mehitamata ja autonoomsed sõidukid on tulevik nii sõjatandril kui ka muudes valdkondades. Hea näide maailmas laineid löövast mehitamata sõidukist on Milrem Roboticsi toodetav THeMis.

Maailmas on teisigi iseliikurite tootjaid, aga et süsteem oleks ühtne, kvaliteetne ja töökindel, küsis Eesti riik koos veel kuue Euroopa Liidu liikmesriigiga Euroopa Komisjonilt toetust Euroopa ühtse mehitamata maismaasüsteemi (iMUGS) arendamiseks.

Projekt nimega iMUGS
Milrem Robotics ja Euroopa Komisjon on allkirjastanud lepingu, mille alusel asub Eesti juhtima 32,6 miljoni euro suurust projekti eesmärgiga arendada välja Euroopa mehitamata maismaasüsteemi standardlahendus. Oluline roll on siin ka osalevatel riikidel, kelle nõuete järgi uus võimekus arendatakse.

„iMUGS on väga hea näide Euroopa riikidevahelisest koostööst: seitse riiki on kokku leppinud ühised nõuded tulevikutehnoloogiale ning omavad ühist plaani, kuidas seda tehnoloogiat rakendama peab. iMUGSi raames loodav süsteem suurendab kindlasti Euroopa riikide kaitsevõimet ning saab olema rakendatav ka mujal maailmas,“ sõnas Milrem Robotics’i juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

Projekti tulemuseks on seitsme riigi kaitsetööstuse ettevõtete koostöös valminud moodulsüsteem, mille komponendid on baasiks aina keerulisemate iseliikurite arendamiseks.

Esimene oluline etapp läbitud
IMUGS ei piirdu, aga ainult uue võimekusega seadme arendamisega vaid oluline roll on riikide vahelisel kogemuse ja info jagamisel. Sellega tehti algust 15.04 kui Tallinnast viidi läbi Euroopa mehitamata maismaasõidukite süsteemide seminar, mis tõi kokku 22 Euroopa Liidu liikmesriigi esindajad nii era- kui ka avalikust sektorist. Räägiti nii üldisest poliitilise taseme taustast kui jagati varasemate testide ning katsetuste kogemusi. Just viimase osas tekkis ka tuleviku plaan, et luua raamistik, kuidas ühiselt tulevikus seda tüüpi platvorme testima hakata.

Esimene kohtumine näitas väga hästi, kui fokusseeritult suudavad nii NATO, Euroopa Kaitseagentuur kui ka osalejariikide kaitseministeeriumid koostöös kaitsetööstuse ettevõtetega liikuda ühtse eesmärgi suunas.

“Tegemist on erakordse projektiga, kus kõik võtmemängijad nii NATO, EDA (Euroopa Kaitseagentuuri) kui ka osalejariigid näevad tulevikku sarnaselt ning püüdlevad ühise eesmärgi poole. Iseliikurite turumaht kasvab Euroopas järgneva 10-15 aasta jooksul rohkem kui miljardi euroni, miks mitte olla selles valdkonnas innovaatorid” kommenteeris Martin Jõesaar.

Projektis osalejad
Kui projekti sujumise, aruandluse ja administreeriva poole eest vastutab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse projektijuht Martin Jõesaar, siis kaitsetööstusettevõtteid ning teadustööd juhib Milrem Robotics eesotsas Kuldar Väärsiga – projekti aluseks on Milrem Roboticsi roomiksõiduk THeMIs.

Lisaks Milremile on Eestist kaasatud ka GT Cyber Technologies OÜ, kelle arenduse eesmärk on kaitsta iseliikuri elektroonikat lahinguväljal näiteks vastase üle võtmise katsete eest.

2021-04-20T17:23:05+00:00